4 svar
59 visningar
Zezzi2 är nöjd med hjälpen!
Zezzi2 27
Postad: 17 nov 2020 Redigerad: 17 nov 2020

Samband mellan tyngdkraft och massa.

Hej! Vi gjorde en labb på fysiken som gick ut på att väga olika föremål och skriva ner deras massor. Detta i syfte för att se om tyngdaccelerationen i Sverige är 9,82 m/s^2. Vi skulle även skriva ned vad Fg på föremålen var med hjälp av en dynamometer. Sedan  skulle vi få fram riktningskoefficienten genom att göra en linjär regression med värdena på miniräknaren.

k på miniräknaren = 10,36368774 

En fråga som jag inte riktigt förstår är "Hur kan riktningskoefficienten relateras till en känd storhet i sammanhanget"?

Jag antar att det har med gravitationskraften att göra då föremålens tyngd är ett mått på hur mycket jordens gravitationskraft påverkar föremålen. Jag vet dock inte hur jag ska komma vidare eller hur jag ska visa en matematisk beräkning på detta.

Ni har mätt m och F, och dessa hänger ju ihop via ekvationen F=mg. Om vi antar att g är konstant (vilket är rimligt för mätningar på ungefär samma plats), så har den här ekvationen samma "form" som y = kx. Detta är en linje genom origo (eller hur?). Det är därför ni anpassar just en linje: ekvationen ni studerar motsvarar en linje (genom origo), så ni förväntar er att mätpunkterna ska bilda en linje. Genom origo.

Så er matematiska modell är linjen y=kx. x motsvarar m, y motsvarar F, och k motsvarar g. Det är alltså inte en beräkning som krävs här.

Zezzi2 27
Postad: 17 nov 2020

Så alltså är F=mg en "motsvarighet" till y=kx. Vilket betyder att det finns en koppling utifrån y=kx. Alltså att y motsvarar F och så vidare.

Så storheten som nämndes i frågan är alltså sambandet mellan y=kx och F=gm som kan skrivas om till F=mg?

Så i min diskussion i min labbrapport kan jag skriva "Då m och g mättes och de hänger ihop genom ekvationen F=mg kan man koppla detta till ekvationen som ficks genom den linjära regressionen på miniräknaren. Y i ekvationen motsvarar F, x motsvarar m och k motsvarar g". Sedan kan jag ju skriva lite mer ingående men det var ett exempel, detta borde då stämma?

Det tycker jag låter som ett rimligt resonemang! I frågan du citerade frågades specifikt efter vad riktningskoefficienten (k-värdet) kunde relateras till, vilket alltså motsvarar g. Så ni har kommit fram till att g =  10,36368774 (kan vara idé att resonera kring antal värdesiffror), vilket ju inte är alltför långt ifrån 9,82 :)

Zezzi2 27
Postad: 18 nov 2020

Tack till alla som svarat!!
Edit: menade "då m och F mättes..."

Svara Avbryt
Close