0 svar
30 visningar
meatball.in.need.of.help är nöjd med hjälpen

Samhällsekonomi

Läget i Sverige som råder är en lågkonjunktur med svag efterfråga, Stigande arbetslöshet, 10% av den arbetsföra befolkningen är arbetslös, vilket motsvarar cirka 600 000 personer, och inflation på 0,5%.

Redogör för hur en stat i det rådande ekonomiska läget kan använda sig av finanspolitik för att vända situationen? Vilka åtgärder kan de använda sig av? Förklara även vilken effekt åtgärder är tänkta att få och varför?


En stat med detta rådande ekonomiska läge kan använda sig av finanspolitik för att vända situationen. Finanspolitik är ett sorts “verktyg” som styrs av regeringen och riksdagen för att påverka den ekonomiska utvecklingen och därmed dämpa konjunktursvängningarna. Regeringen och riksdagen använder sig framförallt av statsbudgeten som är en plan för statens inkomster och utgifter för det kommande året. Dessa inkomster kommer i huvudsak från skatter och avgifter. 

I en lågkonjunktur med hög arbetslöshet, som är fallet i Sverige just nu, kan man med hjälp av finanspolitik stimulera ekonomin så att den tar fart och börjar växa igenom. Detta genom att man bland annat uppmuntrar företagen att anställa fler, exempelvis genom att sänka arbetsgivaravgifter. Man kan även uppnå samma effekt genom att staten anställer fler i den offentliga sektorn eller satsar på stora projekt som byggande av bostäder eller infrastrukturer. Tanken är att skapa arbetstillfällen så att det arbetslösa skaffar jobb och hushållen som påföljd av detta får pengar att konsumera för. Detta i sin tur gynnar företagen då de har kunder för sina varor och tjänster samt kapital för motsvarande konsumerad artikel. Staten kan även öka sina investeringar i en lågkonjunktur för att stimulera ekonomin genom bidrag och sänkta skatter. Detta ger, likt ovanstående scenario, hushållen kapital till rörliga kostnader. 

 

Har fastnat och vet inte riktigt hur jag kan fortsätta och/eller utveckla.  Om ni ser något som kan ändras eller är felaktigt skulle jag vara väldigt tacksam ni säger det, TACK. PS detta är en fråga på E nivå men min lärare sa att det är bra att utveckla ändå :)

Svara Avbryt
Close