meatball.in.need.of.help är nöjd med hjälpen

Samhällsekonomi

Kan nån läsa igenom och kolla om man kan lägga till nått, ta bort nått eller utveckla osv.

FRÅGAN: Redogör för hur en stat i det rådande ekonomiska läget kan använda sig av finanspolitik för att vända situationen? Vilka åtgärder kan de använda sig av? Förklara även vilken effekt åtgärder är tänkta att få och varför?

Läget i Sverige som råder är en lågkonjunktur med svag efterfråga, Stigande arbetslöshet, 10% av den arbetsföra befolkningen är arbetslös, vilket motsvarar cirka 600 000 personer, och låg inflation på 0,5%.

En stat med detta rådande ekonomiska läge kan använda sig av finanspolitik för att vända situationen. Finanspolitik är en stabiliseringspolitik med socialdemokrati som pelare. Detta märks då staten anses spela en stor och viktig roll inom finanspolitik. Denna stabiliseringspolitik styrs nämligen av regeringen och riksdagen för att påverka den ekonomiska utvecklingen och därmed dämpa konjunktursvängningarna. Regeringen och riksdagen använder sig framförallt av statsbudgeten som är en plan för statens inkomster och utgifter för det kommande året. Dessa inkomster kommer i huvudsak från skatter och avgifter. 

I en lågkonjunktur med ovanstående situation kan man med hjälp av finanspolitik stimulera ekonomin så att den tar fart och börjar växa. Detta genom att man bland annat uppmuntrar företagen att anställa fler, exempelvis genom att sänka arbetsgivaravgifter. Detta ger stora effekter i framförallt det lilla kretsloppet då företagen får arbetskraft medans hushållen får kapital som i sin tur används för konsumtion hos företagen vilket ökar efterfrågan. Effekter i stora kretsloppet medförs också såklart. Företagen får arbetskraft och arbetslösheten minskar vilket även minskar den offentliga sektorns bidrag i form av A-kassa till hushållen. Dessutom får hushållen in mer pengar till konsumtion och dess rörliga kostnader ökar vilket gynnar företagen, men även den offentliga sektorn då fler skatteintäkter görs. Bankens roll i det hela är inte större än att fler investeringar kan göras  med den ökade mängden kapital i omlopp och chansen för skuldsättning minskar. Man kan även uppnå liknande effekt genom att staten anställer fler i den offentliga sektorn eller satsar på stora projekt som byggande av bostäder samt infrastrukturen, vilket gjordes under The Great Depression exempelvis. Skillnaden i denna åtgärd är att de  tillförda arbetsmöjligheterna är hos den offentliga sektorn vilket betyder att de får ökad arbetskraft och inte företagen. Detta påverkar inte företagen så värst mycket eftersom hushållen fortfarande kommer använda sitt tjänade kapital på varor och tjänster som företagen säljer och därmed kommer företagen få sin tillväxt. Staten kan även öka sina investeringar i en lågkonjunktur för att stimulera ekonomin genom bidrag och sänkta skatter. Detta vore dock en kortvarig lösning i och med den stigande arbetslösheten med cirka 600 000 arbetslösa. Det skulle möjligtvis få snurr på ekonomin en aning då hushållen konsumerar hos företagen men osannolikt att detta tillstånd kommer hålla utan arbetstillfällen hos antingen företag eller den offentliga sektorn. 

mekatronik 160
Postad: 26 dec 2021 13:26

Hej, jag läste igenom din text lite snabbt. För att svara på denna fråga bör du försöka ha med dessa områden:

Kontracyklisk politik (öka offentlig/minska konsumtion under låg/hög-konjunktur, sänka/höja skatterna under låg/hög-konjunktur).

Phillipskurvan (beskriver sambandet mellan inflation och arbetslöshet, väldigt viktigt att du får med detta)

Du nämner en åtgärd som handlar om kontracyklisk politik, meningen "Man kan även uppnå liknande effekt genom att staten anställer fler i den offentliga sektorn eller satsar på stora projekt som byggande av bostäder samt infrastrukturen". Däremot hade det nog varit tydligare vad du menar ifall du först nämner att kontracykliska åtgärder krävs och sedan kommer med ett exempel på hur det kan se ut (vilket du gjorde)

Svara Avbryt
Close