meatball.in.need.of.help är nöjd med hjälpen
meatball.in.need.of.help 11 – Avstängd
Postad: 26 dec 2021 11:54 Redigerad: 26 dec 2021 11:57

Samhällsekonomi 2

Vilken av stycke 1 eller 2 är bäst?

1-  I en lågkonjunktur med hög arbetslöshet, som är fallet i Sverige just nu, kan man med hjälp av finanspolitik stimulera ekonomin så att den tar fart och börjar växa.  Detta genom att man bland annat uppmuntrar företagen att anställa fler, exempelvist genom att sänka arbetsgivaravgifter. Man kan även uppnå samma effekt genom att staten anställer fler i den offentliga sektorn eller satsar på stora projekt som byggande av bostäder eller infrastrukturer. Tanken är att skapa arbetstillfällen så att det arbetslösa skaffar jobb och hushållen som påföljd av detta får pengar att konsumera för. Detta i sin tur gynnar företagen då de har kunder för sina varor och tjänster samt kapital för motsvarande konsumerad artikel. Den offentliga sektorn gynnas även genom fler skatteintäkter och eventuell arbetskraft medförs. Staten kan även öka sina investeringar i en lågkonjunktur för att stimulera ekonomin genom bidrag och sänkta skatter. Detta ger, likt ovanstående scenario, hushållen kapital till rörliga kostnader samt skatt. 


2-    I en lågkonjunktur med ovanstående situation kan man med hjälp av finanspolitik stimulera ekonomin så att den tar fart och börjar växa. Detta genom att man bland annat uppmuntrar företagen att anställa fler, exempelvist genom att sänka arbetsgivaravgifter. Detta ger stora effekter i framförallt det lilla kretsloppet då företagen för arbetskraft medans hushållen får kapital som i sin tur används för konsumtion hos företagen vilket ökar efterfrågan. Effekter i stora kretsloppet medförs också såklart. Företagen får arbetskraft och arbetslösheten minskar vilket även minskar den offentliga sektorns bidrag i form av A-kassa till hushållen. Dessutom får hushållen in mer pengar på grund av arbetet till konsumtion och dess rörliga kostnader ökar vilket gynnar företagen, men även den offentliga sektorn då fler skatteintäkter görs. Bankens roll i det hela är inte större än att fler investeringar kan göras med den ökade mängden kapital i omlopp och chansen för skuldsättning minskar.   Man kan även uppnå liknande effekt genom att staten anställer fler i den offentliga sektorn eller satsar på stora projekt som byggande av bostäder samt infrastrukturer. Skillnaden i denna åtgärd är att de  tillförda arbetsmöjligheterna är hos den offentliga sektorn vilket betyder att de får ökad arbetskraft och inte företagen. Detta påverkar inte företagen så värst mycket eftersom hushållen fortfarande kommer använda sitt tjänade kapital på varor och tjänster som företagen säljer och därmed kommer företagen få sin tillväxt. Staten kan även öka sina investeringar i en lågkonjunktur för att stimulera ekonomin genom bidrag och sänkta skatter.Detta vore dock en kortvarig lösning i och med den stigande arbetslösheten med cirka 600 000 arbetslösa. Det skulle möjligtvis få snurr på ekonomin en aning då hushållen konsumerar hos företagen men osannolikt att detta tillstånd kommer hålla utan arbetstillfällen hos antingen företag eller den offentliga sektorn.


Rubrik kompletterad för att undvika missförstånd. /Smutstvätt, moderator 

Svara Avbryt
Close