Cleo444 68
Postad: 21 jan 2022 17:07

SamhällsEkonomi

Hej, jag ska skriva några fördelar samt nackdelar med att finansiera sjukvård med skatt. Jag hade gärna velat att ni tillägger något viktigt☺️

Fördelar

En fördel med att finansiera sjukvård med skatt är att vi som individer inte behöver betala en enorm summa för att få vård. Vi kan få vård utan att det kan påverka vår ekonomiska situation negativt.  Hade man krävt från individer att betala en massa pengar på egen hand för att få vård, hade det  lett till att personer miste sitt liv allt på grund av den höga summan pengar man hade vart tvungen att betala i utbyte mot att få sitt liv räddat (Nu snackar jag såklart om grövre och allvarligare fall där man behöver vård). Att allt fler personer dör betyder minskad arbetskraft, men även minskad konsumtion (I Usa är det inga problem, men i lilla Sverige så skulle jag nog kunna tro att det hade varit ett problem) Detta hade då påverkat den ekonomiska situationen i Sverige.

Nackdelar

Något jag anser är en nackdel med att finansiera sjukvård med skatt är att de som jobbar inom vården inte får tillräckligt med lön, illafall inte tillräckligt mycket för att nöja sig. Vi kan t.ex se att de som jobbar inom vården i privata sektorer är mer nöjda med sina löner än de i den offentliga sektorn.  

En annan nackdel värd att nämna är att höga skatter pågrund av finansierad sjukvård innebär mindre pengar åt hushållen. Detta betyder då att de kan konsumera mindre än vad de hade gjort om de inte behövde betala så höga skatter. Hög konsumtion hade lett till att det går bra för företag= Företag hade betalat bättre löner åt anställda och högre skatt åt den offentliga sektorn vilket hade ökat på samhällets resurser.

Att folk inte tar sin hälsa seriöst pågrund av att dom räknar med att den skatte finansierade sjukvården ska lösa deras hälsoproblem är också en nackdel. Hade man som individ behövt betala stora summor med pengar för att få vård hade fler personer tagit hand om sin hälsa för att undvika att betala dessa summor. Detta hade självklart betytt mindre pengar åt den offentliga sektorn (eftersom färre personer söker vård) men det hade också betytt att vi hade haft fler arbetare eftersom vi hade haft en betydligt mer hälsosammare befolkning, alltså fler personer som hade haft möjlighet att jobba ”svårare” och välbetalda jobb= mer pengar åt staten. 

cforsberg 209
Postad: 21 jan 2022 19:04 Redigerad: 21 jan 2022 19:06

Att ha ett skattefinansierat sjukvårdssystem är den största fördelningspolitiska insatsen som finns - det är fördelningspolitik helt enkelt.

Du är inne på att om människor dör i sjukdom eller olyckor så tappar vi arbetskraft (humankapital) och man kan argumentera för att det är ett slöseri att vi inte också har ett gemensamt sjukvårdssystem då ur det hänseendet - då det gemensamma redan investera i alla individer genom ex. gratis skolgång - samhället vill naturligtvis dra nytta av den investeringen en normal livslängd, dvs. att man genererar skatt genom arbete och konsumtion en normal livslängd och därmed bidrar till det gemensamma.

Svara Avbryt
Close