Samhällsekonomi- Penningpolitik

Har fastnat på denna fråga, vill gärna få inspiration över vad man kan skriva. 

Läget i Sverige som råder är en lågkonjunktur med svag efterfråga, Stigande arbetslöshet, 10% av den arbetsföra befolkningen är arbetslös, vilket motsvarar cirka 600 000 personer, och låg inflation på 0,5%.

Redogör för hur en stat i det rådande ekonomiska läget kan använda sig av penningpolitik för att vända situationen? Vilka åtgärder kan de använda sig av? Förklara även vilken effekt åtgärder är tänkta att få och varför?

cforsberg 44
Postad: 7 jan 23:30

Detta är för det första inte läget nu, ekonomin är i ett normalt konjunkturläge, arbetslösheten sjunker ner mot fullt resursutnyttjande och efterfrågan är stor.

 

Staten styr inte direkt över penningpolitiken, det gör vår oberoende centralbank Riksbanken - de använder styrräntan för att enkelt göra investeringar mer lönsamt - man sänker kostnaden på pengar (eg. valuta) genom att sänka räntan som kallas reporäntan i Sverige.

 

Staten styr däremot finanspolitiken, hur mycket pengar man ska spendera och denna kan man göra expansiv och stimulera efterfrågan i ekonomin, som därmed då är tänkt att bland annat lyfta arbetsmarknaden och sänka arbetslösheten.

Svara Avbryt
Close