0 svar
4915 visningar
lakeyours 7
Postad: 21 okt 2020 00:31

Samhällskunskap uppdrag 1, vad har förändrats och varför mer liberalt?

Vad har förändrats i det svenska samhället de senaste 40 åren som gör att fler och fler partier väljer att ”gå mot mitten” och anamma mer liberala idéer?

Har kunnat skriva en del men vill kolla om det är något mer som skulle kunna var viktigt att ta upp eller om det är något som saknas i det jag skrivit/fel. Har inte renskrivit det än så kan vara lite småfel här och var. 

Historiskt sett har partierna haft mer tydliga ideologier och ideologiska skillnader sinsemellan. På senare tid har däremot partierna rört sig mer mot mitten och majoriteten av partierna har, som jag skrev i uppgift a, delar av de flesta ideologierna i sin politik.
Det finns självfallet ingen enskild förklaring varför fler och fler partier väljer att ”gå mer mot mitten” men det finns ett flertal förklaringar som kan anses rimliga till att ligga bakom denna förändring.

Sen andra världskriget har västvärldens länder rört sig i en liberal riktning, och sedan Sovjetunionens och DDRs fall har ytterligare en stor del av världen gått i samma riktning. Det kalla kriget skedde för att stormakten USA och västvärldens ideologi stod för ett demokratiskt samhällssystem och en marknadsliberal ekonomi medans den andra stormaktens Sovjetunionen ideologi ville ha diktatur och planekonomi. De hade olika ideologier om hur samhället och världen skulle fungera och blev därför konflikter. År 1989 föll Berlinmuren eftersom det skedde en demokratiskt revolution i Östeuropa och förändringar skedde i Sovjetunionen på grund av detta och ledde till upplösning år 1991 och det kalla kriget tog slut. Kalla krigets följder kan anses som ett mer liberalt samhälle där demokratin spreds över världen.

Sverige är ett litet land men med tanke på att vi har haft mycket kontakt med omvärlden med vår starka export och där genom handelsrelationer så är det rimligt att anta att Sverige har blivit påverkad av det liberala vindarna som har varit i världen. Redan efter andra världskriget gick det bra för Sveriges industri och ekonomi och det var för att Sverige höll sig neutralt under kriget och resulterade i att Sveriges industrier inte blev lika förstörda som i de resterande länder i Europa som var med i kriget. Tack vare att industrin höll samman blev det stor efterfrågan på Sveriges varor. Sveriges handel och ekonomi expanderande och blev ett av världens rikaste land. Genom att Sverige har under de senaste 40 åren fortsatt blivit ett rikare land och fått det bättre ställt kan det anses att det har påverkat Sveriges välstånd och i och med detta gett medborgare större frihet genom att inte bara behöva tänka på att överleva och ha ett jobb. Individen kan tänka utanför boxarna och fokusera mer på vad just individen vill göra och kan göra, friheten till att till exempel få nya möjligheter, resa, göra karriär och utvecklas.

Sveriges inträde i EU 1995 har lett till många liberala förändringar i det svenska samhället.  I och med inträdet ställdes krav från EU på privatisering av tidigare statliga verksamheter, exempelvis har järnvägs- och telekommarknaderna privatiserats vilket innebär att privata företag är med och konkurrerar om marknadsandelarna vilket är centralt inom liberalismen.

Kollar man på dagens svenska samhälle så kan det anses som att det har blivit mer liberalt för att människan ska få leva sitt liv hur man vill. Detta kan man tillexempel se genom den liberala utvecklingen inom kategorierna homosexualitet och samkönade äktenskap. Tidigare har homosexualitet ansetts som handlingar som ska straffas samt sett som en sjukdom. Utvecklingen inom detta har skets successivt från 1944 fram till idag. Den påverkan av det liberala som har skett i det svenska samhället är tillexempel att samkönade äktenskap stiftas som lagligt år 2009, samt att den politiska rörelsen Pride som startades 1971 i Sverige. Rörelsen står för homosexuellas rättigheter i samhället och även inom HBTQ-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner). I dagens riksdag är det få partier som ifrågasätts dessa idéer och åsikter om att människan ska få vara fri och vara den man vill vara, trotts att vissa partier inte anses liberala. Detta kan vara en av orsakerna till att fler går mot mitten då de flesta partier har liknande åsikter om de mer liberala idéerna.

Svara Avbryt
Close