4 svar
97 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 397
Postad: 6 sep 2022 18:24

Sammanfallande grafer

Följande linjära ekvationssystem, där a är en konstant, är givet:

y = a2x + 2a

y = (2a + 8)x - 4

Jag behöver hjälp med c)

men bifogar info från a) och b) ifall denna är nödvändig.

 

a) För vilka värden på a är graderna till de två funktionerna parallella.

Denna löste jag med 

a2 = (2a + 8) och sen tog ut rötterna ur detta.

Svar: fick rötterna a1= 4 och a2 = -2

 

b) För vilket värde på a sammanfaller graferna?

Här tänker jag för att linjerna ska sammanfalla så behöver de ha samma lutning och samma m värde när x är 0

m får jag ut när x är 0

a2x + 2a = (2a+8)x - 4

sätter x som 0

Får då 2a = - 4

Svar: a=-4/2 = -2

 

c) Ange villkor för konstanten a för att ekvationssystemet ska ha 

1. En lösning.

2. Oändligt många lösningar.

3. Ingen lösning.

Hur kan jag tänka här?

Har ingen plan för hur jag börjar.

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 6 sep 2022 19:41

Vet du vad som gäller för att ett linjärt ekvarionssystem skall ha

  1. en lösning
  2. oändligt många lösninngar
  3. ingen lösning

???

StudieRo 397
Postad: 7 sep 2022 11:16
Smaragdalena skrev:

Vet du vad som gäller för att ett linjärt ekvarionssystem skall ha

  1. en lösning
  2. oändligt många lösninngar
  3. ingen lösning

???

En lösning: är när de har olika lutning och korsar varandra någonstans.

Oändligt många lösningar: så är det i princip samma linje = samma uttryck, samma m och samma lutning, k-värde.

Ingen lösning: samma k men olika m? Dvs de korsas aldrig.

Har jag tänkt rätt?

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 7 sep 2022 11:31

Ja. Kommer du vidare då?

StudieRo 397
Postad: 7 sep 2022 12:28 Redigerad: 7 sep 2022 12:28

Ja, det gjorde jag. Tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close