6 svar
325 visningar
MatteMalik är nöjd med hjälpen
MatteMalik 86
Postad: 13 dec 2021 09:16

Sammansatta tal

Hej!

Jag förstår vad primtal innebär men jag förstår inte förklaringen av sammansatta tal från matteboken.se.

Kan någon förklara vad sammansatta tal är för något på lekmannamässiga termer?

"Heltal s större än noll som kan heltalsfaktoriseras med hjälp av andra tal än s och 1 kallar vi för sammansatta tal, eftersom de kan skrivas som produkten av minst två primtalsfaktorer. Talet 42, som vi inledde detta avsnitt med, är ett sammansatt tal, eftersom vi kan skriva det som produkten av primtalsfaktorerna 2, 3, och 7."

Laguna 26905
Postad: 13 dec 2021 09:20

Jag vet inte om jag kan förbättra den texten utan att veta vad du tycker är oklart.

Sammansatta tal är de som inte är primtal (1 brukar ses som ett specialfall).

MatteMalik 86
Postad: 13 dec 2021 09:23

Heltal s större än noll, vad menas med s:et?

"som kan heltalsfaktoriseras"

vad innebär heltalsfaktorisering?

"med hjälp av andra tal än s och 1 kallar vi för sammansatta tal,"

vad betyder s:et här?

"eftersom de kan skrivas som produkten av minst två primtalsfaktorer."

Jag begriper vad ett primtal är, delbart med sig självt och ett, men inte vad primtalsfaktorer betyder.

"Talet 42, som vi inledde detta avsnitt med, är ett sammansatt tal, eftersom vi kan skriva det som produkten av primtalsfaktorerna 2, 3, och 7." hur får man fram 42 med hjälp av 2 3 och 7?

Tacksam för hjälp.

Laguna 26905
Postad: 13 dec 2021 09:30

De talar om ett heltal och för att kunna prata om det senare i meningen så ger de det ett namn, s.

Vet du vad en faktor är? 7 är en faktor till 42, eftersom 42 går att dela med 7 utan rest. Man kan dela 42 med annat än heltal förstås, t.ex. med 7,567, men man är bara intresserad av faktorer som är heltal här, alltså heltalsfaktorer.

Att hitta heltalsfaktorerna till ett heltal är heltalsfaktorisering.

En faktor som är ett primtal är en primtalsfaktor.

Programmeraren 3334
Postad: 13 dec 2021 09:42 Redigerad: 13 dec 2021 09:43

Att faktorisera betyder att dela upp ett tal i så små heltal som möjligt med multiplikation emellan.
Till exempel kan man dela upp 30 = 3*10 = 3*2*5.
Enklast är att faktorisera i flera steg. Bryt ut enkla faktorer först. Ur alla jämna tal kan du bryta ut 2 (till exempel 14 = 2 * 7).

Att bryta ut 2, 3, och 5 räcker ofta långt men ibland får man gå vidare med 7, 11, 13, 17 osv. Man kan också bryta ut 10 ur tal som slutar med en nolla.
Dela talet tills du hittar en faktor som går jämt ut (divisionen inte har någon rest).

Exempel: Faktorisera 210
210 =
21 * 10 =
3 * 7 * 10 =
3 * 7 * 5 * 2

Det finns några delbarhetsregler man bör känna till:
2: Om talet är jämnt är det delbart med 2
3: Om siffersumman är delbar med 3 så är talet delbart med 3.
T ex 417 har siffersumman 4+1+7=12 vilket är delbart med 3, alltså är 417 delbart med 3 (417=3*139).
5: Om talet slutar på 0 eller 5 kan det delas med 5.
Reglerna för 2 och 5 är ganska självklara. Regeln för 3 är däremot inte uppenbar och gör att du snabbt kan se om ett tal är delbart med 3.

MatteMalik 86
Postad: 13 dec 2021 09:53

Tack Laguna! :D

MatteMalik 86
Postad: 13 dec 2021 16:32

Tack Programmeraren! :) Missade det, nu såg jag. :)

Svara Avbryt
Close