0 svar
58 visningar
Annonyma tjejen 366
Postad: 7 maj 2023 17:52

Sant eller falskt syror

Man jämför utspädda vattenlösningar av saltsyra och ättiksyra. Lösningarna har samma volym
och koncentration.  Vilka av följande påståenden är korrekt?


Det finns färre negativa joner i saltsyralösningen än i ättiksyralösningen. 
Ättiksyralösningen har ett lägre pH-värde än saltsyralösningen.
Koncentrationen av OH- är högre i lösningen av ättiksyra.
Koncentrationen av joner är större i ättiksyralösningen än saltsyralösningen.
Saltsyralösningen har högre pH-värde än ättiksyralösningen.
I saltsyralösningen är koncentrationen av oxoniumjoner högre än i ättiksyralösningen.

 

jag tänkte att 2 och 5 va rätt men så står det ej i facit..

Svara Avbryt
Close