0 svar
23 visningar
Dagg är nöjd med hjälpen
Dagg 16
Postad: 13 nov 12:25

Sätt texten på ren svenska. Justering och grammatik.

Hej!

Jag blir jätte tacksam om någon kan kontrollera mitt text att det är ren svenska och grammatiken är rätt.

Förändring av livsstilsvanor, en åtgärd för att upprätthålla en hållbar miljö.

Jag kommer att belysa ämnet livsstilsförändring och dess påverkan, de variabler som spelar roll inom detta område och de effekter som de har på miljön, genom att inspireras av min förståelse av kurslitteraturens innehåll.

Journalisten och biologen Elin Viksten(2022) skriver i sin rapport, att genom att göra förändringar i vår livsstil, kan vi få stora effekter på förändringarna i klimatkrisen och miljö. Elin hänvisar till 6 livsstilsförändringar som forskare rekomenderar och säger, om att de rikaste människorna i världen, ändra sin livsstil i dessa 6 förändringar, kommer klimatförändringarna också att förändras drastiskt. Med tanke på att politiker och näringslivet har störst ansvar i klimat och miljö, men även individer och samhälle kan spela en viktig roll i denna områden. I den här rapporten anser forskare, att vi alla borde försöka skydda denna planet och inte vänta på en specifik grupp.

De 6 livsstilsförändringarna är följande: ”1-Ät i huvudsak vegetariskt, med så lite svinn som möjligt. 2-Köp inte mer än tre nya klädesplagg per år. 3-Behåll elektronik i minst sju år. 4-Flyg inte mer än en kort flygresa var tredje år och en lång flygresa var åttonde år. 5-Äg inte ett motorfordon om du inte behöver. Behöver du ett motorfordon, behåll det så länge som möjligt. 6-Gör minst ett miljösmart val för att påverka systemet i stort, till exempel att välja miljövänliga fonder för dina sparpengar eller välja en grön elleverantör”.(Elin Viksten 2022).

Soneryd&linda& Uggla(2011) pekar på tre examplar i sin bok av de tre exemplar berättar tre personer som heter Carolin, Matti och Vanessa sina exprimenter angående hållbarhet. Examplar karaktärerna visar att de kunde lyckas med att visa sina effekter på hållbarhet och miljö, genom att har gjort förändringar i sitt livsstil. Den här åtgärden av de för att förändra sina livsstilar, publicerades på sociala medier samtidigt, och folk skrivit sina åsikter om det. Bland de förändringar som de tre personer gjort i sina livsstilar, kan nämna några av dem, såsom, har minskat användning av elektriska apparater som TV och tvättmaskin, användes solceller som förnybar energi, använda mat som ligger i matsoporna i butikerna men dessa livsmedelar var fortfarande användbar, användningen av cyklar istället för bilar eller kollektivtrafik. Det borde säga att målet med livsstilsförändring är inte nödvändigtvis att måste konsumera mindre, utan att konsumera smartare och återvina mer. I boken under rubriken "var går gränsen "? Det påpekar att de rekommendationer som ges för att minska energiförbrukningen, har positiva fördelar, både när det gäller att spara pengar och förbättra på hälsa. Dessa rekommendationer innebär inte att man avsäger sig komfort och modernitet, utan om kompatibilitet i rådande ordning.

Enligt forskning, har män en negativ inverkan på miljön mer än kvinnor. Vita, medelålders och rika medelklassmän har störst negativ påverkan på miljön. Eftersom de reser mycket, äter mycket kött och bor i olika byggnader som drar mycket energi. Samtidigt som de är de högre cheferna som leder klimatsamtalen. De ingriper sig i företagen  som förbrukar den globala resurser, och har makten att organisera lösningar på miljöproblem.(Martin Hultman 2016).

I Sverige produceras årligen cirka 4 miljoner ton hushållsavfall, vilket innebär cirka 470 kg per person. Hushållsavfallet har ökat med i genomsnitt 2,5 % de senaste 10 åren.Under högkonjunkturen, var denna ökning så stor att många kommuner fick problem med avfallshanteringen, vilket gör att detta problem kommer att fortsätta att öka på sikt varaktighet och leder till ett ohållbart samhället.

Avfallsåtervinningen har inte ökat de senaste 10 åren. Och behovet av nedgrävning av sopor, biologisk behandling och förbränning ökar i takt, när att sopor ökar. Idag skapar varje person mer avfall för varje krona de spenderar än för några år sedan.

Enligt de lagar som regeringen godkänt gällande den nationella strategin för hållbar utveckling, säger, att i ett hållbart samhälle ska hög tillväxt och social rättvisa, åtföljas av en ren och mäniskovärdig miljö.

Svara Avbryt
Close