2 svar
163 visningar
abcdefg 293
Postad: 17 mar 2020 14:50

Signifikansanalys

Vi läser en väldigt grundläggande metodkurs där vi går in lite grann på signifikansanalys, men jag förstår inte riktigt allting med t-test och p-värde osv. Jag stötte på denna fråga:

 "I ett gödslingsförsök med aska har du jämfört tillväxten i ett granbestånd med gödsling och utan. Vid jämförelse mellan medelvärdena med t-test fick du p-värdet 0,063. Var det en signifikant skillnad med eller utan gödsling med ett siginifikanskrav på 5%?" 

Mitt svar: P-värden förklaras oftast som sannolikheten att ett resultat är slumpmässigt(nollhypotes), och om denna är låg (ofta signifikanskrav <5%) sägs resultatet vara icke-slumpmässigt/signifikant - nollhypotesen kan förkastas. I detta fall är skillnaden därför inte signifikant (skillnaden är slumpmässig) eftersom 6,3% > 5%

 

Stämmer detta eller tänker jag fel? Facit saknas. 

SvanteR 2415
Postad: 17 mar 2020 15:15

Du har rätt i att skillnaden inte är signifikant med signifikanskravet 5%. Men din beskrivning av vad p-värdet betyder är inte riktigt rätt.

p-värdet är sannolikheten att man skulle fått sitt resultat om nollhypotesen hade varit sann. I ditt fall betyder det att sannolikheten att du skulle ha fått minst den skillnad du har uppmätt även om gödslingen varit helt verkningslös är 0,063.

abcdefg 293
Postad: 17 mar 2020 15:23
SvanteR skrev:

Du har rätt i att skillnaden inte är signifikant med signifikanskravet 5%. Men din beskrivning av vad p-värdet betyder är inte riktigt rätt.

p-värdet är sannolikheten att man skulle fått sitt resultat om nollhypotesen hade varit sann. I ditt fall betyder det att sannolikheten att du skulle ha fått minst den skillnad du har uppmätt även om gödslingen varit helt verkningslös är 0,063.

Tack, då är jag med!

Svara Avbryt
Close