Baztian 44
Postad: 29 dec 2023 23:57 Redigerad: 29 dec 2023 23:57

Signifkansnivå

Vad är innebörden av begreppet "signifikansnivå"? Snälla hjäp jag har kört fast! Alternativen jag fått är följande:

1 Utsaga om relationen mellan två eller flera variabler formulerad så att dess giltighet kan prövas.

2 Förmågan hos ett test att inte upptäcka skillnad i urvalet, trots att den finns i populationen.

3 I vilken grad den oberoende variabeln faktiskt är orsaken till förändringen av den beroende variabeln.

4 Sannolikheten att man av en slump har fått det erhållna mätvärderna i urvalet.

mrpotatohead 3514
Postad: 30 dec 2023 01:37

Kunde googla mig till 4an. 

Svara Avbryt
Close