3 svar
100 visningar
Kayhay1257 68
Postad: 10 feb 2022 15:28 Redigerad: 10 feb 2022 15:39

Skala

En modell av ett jordklot är tillverkad i längdskalan 1:10 miljoner. Beräkna modellens volym och avrunda svaret till tiondels kubikmeter. Det man vet är att jordklotets omkrets i verklighet är 4000 mil.

Arktos Online 4182
Postad: 10 feb 2022 15:43

Du skulle kunna börja med att beräkna diametern på modellen.

Kommer du vidare från det?

Kayhay1257 68
Postad: 10 feb 2022 15:54

Uppgiften innan den här uppgiften som är i samma kapitel var så här 11cm^3 volym på modellen av en pelare. Vilken volym har pelaren i verkligheten om längdskalan är 1:50. Avrunda till tiondels kubikmeter. Här gjorde jag som man lär sig i det här kapitlet: 50^3 vilket är 125000 alltså är volymskalan 1:125000cm^3. Då tar man 11 x 125000 och svaret blir 1375000cm^3 och i m3 blir det = 1,4m^3. Jag tror man ska använda samma teknik för att räkna ut uppgiften med jordklotet men jag det blir inte rätt.

Programmeraren 3387
Postad: 10 feb 2022 17:16

I den här uppgiften har du veta en längd, jordens omkrets. Då kan du beräkna radien.

Radien är en längd, alltså använder du längdskalan för att få fram modellens radie.

Och när du har den kan du beräkna modellens volym.

Svara Avbryt
Close