7 svar
248 visningar
Itsafem22 132
Postad: 26 nov 2019 17:31

Sker en reaktion eller inte?

Hej!

Jag ska avgöra om olika reaktioner som sker och en av dem är mellan BaCl2 och  NaOH. Sker en reaktion här eller inte? 

 

Jag tänker att jag kan skriva den som: BaCl2 + 2NaOH → Ba(OH)2 + 2NaCl   ?

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 26 nov 2019 18:45

Hur skulle du märka om det sker en reaktion eller inte?

Om du skall skriva en reaktionsformel skall du antingen skriva en formeln utan åskådarjoner eller också en summaformel inklusive alla aggregationstillstånd, inte en sådan hybrid om du har gort nu.

Itsafem22 132
Postad: 26 nov 2019 22:46

Jag har försökt skriva dit de aggregationstillstånd jag vet. Kan jag få vägledning för hur jag hittar vilken ämne som bildar fällningen för resten?

 

Reaktion 1 
BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2NaCl(aq) 
 
Reaktion 2 
Pb(NO3)2 (aq) + 2KI (aq)  → PbI2(s) + KNO3 (aq)  
 
Reaktion 3 
3 KSCN(aq)  + Fe(NO3)3 (aq)  → Fe(SCN)3 + 3 KNO
 
Reaktion 4 
CuSO4 (aq) + 4 NH3 (aq) → Cu(NH3)42+ + SO42-
 
Reaktion 5 
FeSO4(aq)  + NaOH(aq)  → Fe(OH)2 + Na2SO4
 
Reaktion 6 
Ingen reaktion kommer att ske. 
KMnO4 och FeSO4 har ingen direkt reaktion om protoner (H +) inte finns. 
 
Reaktion 7 
Ingen reaktion sker mellan BaCl2(aq)  + 2NaOH (aq)  


Reaktion 8 
2 AgNO3(aq)  + 3 FeSO4(aq)  → Ag2SO+ Fe(NO3)
 
Reaktion 9 
CuSO4(aq)  + Zn(s) → ZnSO4(aq)  + Cu(s)  
 
Reaktion 10 
Mg (s) + 2 HCl(aq)  → H2 + MgCl

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 26 nov 2019 23:09

Vad är det du undrar över?

Reaktion 4 är en av mina favoriter - det blir en så härlig färg.

Itsafem22 132
Postad: 26 nov 2019 23:30

Hur jag kommer fram till vilket ämne i det högra ledet som bildar en fällning. Alltså deras aggregationstillstånd för den ena är i fast form och andra i (aq).

Sen hoppas jag att jag har skrivit de rätt för övrigt? :)

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 26 nov 2019 23:36

Har det bildats en fällning, så är minst ett av de "nya" salterna svårlösligt. Natriumsalter, kaliumsalter,, ammoniumsalter och nitrater är alltid lättlösliga.

Itsafem22 132
Postad: 27 nov 2019 09:08

Är det rätt nu? De i fetstil? Och den fjärde reaktionen , är det Cu(NH3)42+ som bildar fällning?

 

Reaktion 1 
BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2NaCl(aq) 
 
Reaktion 2 
Pb(NO3)2 (aq) + 2KI (aq)  → PbI2(s) + KNO3 (aq)  
 
Reaktion 3 
3 KSCN(aq)  + Fe(NO3)3 (aq)  → Fe(SCN)3 (s) + 3 KNO3 (aq)
 
Reaktion 4 
CuSO4 (aq) + 4 NH3 (aq) → Cu(NH3)42+ + SO42- 
 
Reaktion 5 
FeSO4(aq)  + NaOH(aq)  → Fe(OH)2 (s) + Na2SO4 (aq)
 
Reaktion 6 
Ingen reaktion kommer att ske. 
KMnO4 och FeSO4 har ingen direkt reaktion om protoner (H +) inte finns. 
 
Reaktion 7 
Ingen reaktion sker mellan BaCl2(aq)  + 2NaOH (aq)  


Reaktion 8 
2 AgNO3(aq)  + 3 FeSO4(aq)  → Ag2SO4(s) + Fe(NO3)2 (aq) 
 
Reaktion 9 
CuSO4(aq)  + Zn(s) → ZnSO4(aq)  + Cu(s)  
 
Reaktion 10 
Mg (s) + 2 HCl(aq)  → H2 (aq) + MgCl2 (s)

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 27 nov 2019 13:11

Nej, om det är en fällning har du inte tillsatt tillräckligt mycket ammoniak. Om det bara är lite ammoniak blir det en fällning av Cu(OH)2. Vilka reaktioner är det som har skett då? Tillsätter du mer ammoliak, löses fällningen upp och du får en underbart blå lösning av ammoniak-komplexet du har skrivit.

Svara Avbryt
Close