3 svar
24 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1281
Postad: 13 feb 2020

Skillnad effekt och verkningsgrad

Är det så att effekt är hur mycket energi som omvandlas per sekund medan verkningsgrad är hur många procent av denna energi som omvandlas per sekund som omvandlas till önskad energi?

Tack på förhand

Precis! Effekt handlar om energiomvandling per tidsenhet, medan verkningsgrad handlar om hur mycket av denna effekt som faktiskt gör det vi vill. 

Eller, för att uttrycka det lite roligare: Effekt handlar om hur många som arbetar med ett projekt. Verkningsgrad handlar om hur många av dem som faktiskt arbetar, jämfört med hur många som bara dricker kaffe och snackar strunt. :)

852sol 1281
Postad: 13 feb 2020

Tack så mycket för hjälpen. Så om effekten exempelvis är 10J/s och verkningsgraden är 7% då är det 0,7 J som faktiskt blir nyttig energi som kan användas. Effekten har då beräknats på all energi som tillförs och omvandlas i systemet medan verkningsgraden är den energin som blev det vi ville dividerat med den totala energin som omvandlades? 

Men man kan väl även definiera verkningsgrad som nyttig effekt/tillförd effekt men vad menar man då?

Tack på förhand

Det stämmer bra! 

Jag kan inte dra mig till minnes att jag sett den definitionen, men eftersom verkningsgrad endast är ett tal, ett förhållande mellan nytta och totalen, borde båda definitioner fungera fint. Exempel: Vi tillför 100 J, och 10 J, används på det sätt vill. Då är verkningsgraden 10 J100 J=10%, alltså J/J. Om vi istället använder effekt får vi JsJs=JJ, vilket är samma sak. :)

Svara Avbryt
Close