3 svar
39 visningar
Snusmumriken är nöjd med hjälpen
Snusmumriken 240
Postad: 28 jan 12:05

Skillnad mellan fosforylas och fosfatas

Nobelpriset i medicin 1994 gick till upptäckten att reversibel proteinfosforylering är en huvudmekanism varmed hormoner
styr cellulära funktioner.
Vilket alternativ beskriver bäst komponenter centrala för reversibel proteinfosforylering?

A) treonin, fosfatas, ATP
B) arginin, kinas, AMP
C) serin, fosfatas, AMP
D) tyrosin, fosforylas, ATP

 

Rätt svar enligt facit är A. Jag förstår att treonin, serin och tyrosin är de aminosyror med OH grupp, och som därför kan fosforyleras. ATP antar jag är väsentligt för att enzymet ska vara i sin aktiva form. Däremot blir jag tveksam kring skillnaden mellan fosforylas och fosfatas, vilket jag antar är nyckeln till det rätta svaret i denna fråga. Jag har fått höra att fosforylas bara överför P-grupper mellan olika molekyler, medan fosfatas hydrolyserar det och därför "tar bort den helt". Men vad är det som gör att A är det rätta svaret och inte D?

mag1 8738
Postad: 28 jan 14:44
Snusmumriken skrev:

Nobelpriset i medicin 1994 gick till upptäckten att reversibel proteinfosforylering är en huvudmekanism varmed hormoner
styr cellulära funktioner.
Vilket alternativ beskriver bäst komponenter centrala för reversibel proteinfosforylering?

A) treonin, fosfatas, ATP
B) arginin, kinas, AMP
C) serin, fosfatas, AMP
D) tyrosin, fosforylas, ATP

 

Rätt svar enligt facit är A. Jag förstår att treonin, serin och tyrosin är de aminosyror med OH grupp, och som därför kan fosforyleras. ATP antar jag är väsentligt för att enzymet ska vara i sin aktiva form.

Nej, ATP behövs inte (nödvändigtvis) för proteinets struktur. ATP är istället ett av substraten - det ämnet som tillhandahåller fosfatgruppen, i en form som kan användas för att fosforylera aminosyrarestens sidokedja.

Däremot blir jag tveksam kring skillnaden mellan fosforylas och fosfatas, vilket jag antar är nyckeln till det rätta svaret i denna fråga. Jag har fått höra att fosforylas bara överför P-grupper mellan olika molekyler

Nej inte riktigt så, det är inga fosfatgrupper som flyttas av fosforylaser. Det är istället en fosfatjon, som enzymet får att reagera (adderas till) med ett annat ämne, t.ex. som under nedbrytningen av glykogen till glukos-1-fosfat.

, medan fosfatas hydrolyserar det och därför "tar bort den helt".

Ja det är vad fosfataset gör.

Men vad är det som gör att A är det rätta svaret och inte D?

Med de tidigare svaren på dina andra frågor, kommer du på varför A är rätt och D är fel? Prova att svara, så kan vi återkoppla på ditt svar.

Snusmumriken 240
Postad: 29 jan 15:50

Med tanke på att fosfatas är något som tar bort fosfatjonen helt tänker jag att det borde vara det rätta svaret eftersom reversibel proteinfosforylering borde syfta på att ta bort den helt och inte bara förflytta den. ATP används alltså för att ge bort en fosfatjon så att det blir AMP? 

mag1 8738
Postad: 29 jan 16:37
Snusmumriken skrev:

Med tanke på att fosfatas är något som tar bort fosfatjonen helt tänker jag att det borde vara det rätta svaret eftersom reversibel proteinfosforylering borde syfta på att ta bort den helt och inte bara förflytta den. ATP används alltså för att ge bort en fosfatjon så att det blir AMP? 

Reversibel innebär helt enkelt att fosforyleringen kan skapas, och tas bort, det är m.a.o. inte något som adderas permanent eller endast kan tas bort.

 

Och tas en fosfatgrupp bort från ATP, blir det ju inte AMP.

Svara Avbryt
Close