KnowledgeHunter01 1
Postad: 7 feb 2022 21:27 Redigerad: 7 feb 2022 21:28

Skillnaden mellan Laissez faire och monetarism

Väldigt svårt att finna på både engelska och svenska Google svar för att svara på en examinationsuppgift där likheter och skillnader mellan laissez faire och monetarism behövs. Vad jag har skrivit hittills:

 

[...] Som man ser har bägge teorier likheter och skillnader. De talar om en ekonomi där staten har en mer begränsad inflytande medans privata aktörer och civila styr ekonomin, de är ekonomi liberalistiska i grunden men laissez faire vill inte ha någon överhuvudtaget statlig inblandning medans monetarismen vill ha staten enbart ser till att kontrollera penningutbudet och hålla den nere. Monetarism nämner dock också att arbetslösheten alltid kommer finnas för ”den är frivillig”. Laissez-faire är grunden, uridén formad under 1700 talets upplysning till senare uppkomna liberala ekonomiska teorier såsom exempelvis monetarism som uppkom under 1900 talets början [...}

 

Duger det eller hur kan man formulera det? 

Svara Avbryt
Close