3 svar
216 visningar
mattegeni1 3206
Postad: 28 okt 2021 08:17

Skriv f (x) som en styckvis definierad funktion, utan beloppstecken


har jag räknat rätt eller ska jag räkna hela absolutbellopet? 

Yngve 33254 – Livehjälpare
Postad: 28 okt 2021 09:17

Du tänker rätt och räknar rätt (men du skriver fel på ett par ställen, se bild):

Nu kan du dela in definitionsmängden i tre intervall och för vart och ett av dessa intervall teckna ett funktionsuttryck f(x) = ....

Ta då hjälp av de omskrivningar du har gjort.

mattegeni1 3206
Postad: 28 okt 2021 09:22
Yngve skrev:

Du tänker rätt och räknar rätt (men du skriver fel på ett par ställen, se bild):

Nu kan du dela in definitionsmängden i tre intervall och för vart och ett av dessa intervall teckna ett funktionsuttryck f(x) = ....

Ta då hjälp av de omskrivningar du har gjort.

men det står inget om att man ska dela in i tre intervall menar du att jag ska rita på tallinjen eller menar du att vad resultatet av funktionen blir?

Yngve 33254 – Livehjälpare
Postad: 28 okt 2021 11:28

Du ska skriva f(x) som en styckvis definierad funktion, vilket innebär att du ska ange både funktionsuttryck och det intervall i vilket just det funktionsuttrycket är giltigt.

Vi tar ett exempel:

Funktionen g(x) = |x| för alla reella tal x.

Vi kan skriva denna funktion som en styckvis definierad funktion utan absolutbelopptecken enligt följande:

  • För x < 0 gäller att g(x) = -x 
  • För x \geq 0 gäller att g(x) = x

I det här fallet behövdes alltså endast två intervall.

Svara Avbryt
Close