11 svar
152 visningar
vt04 är nöjd med hjälpen!
vt04 231
Postad: 9 nov 2019 Redigerad: 9 nov 2019

skriva kemisk reaktion

Jag har en uppgift om surt regn, med reaktionsformler?

Jag vet att svavel reagerar med syre och bildar svaveldioxid;

S (g) + 02 (g)SO2 (g)

Sen reagerar svaveltrioxiden med vatten och bildar svavelsyra.

SO3 (g) + H2O (l) H2SO4 (g)

 

Svaveldioxiden oxideras först till svaveltrioxid som sen reagerar med vatten och bildar svavelsyra, hur skriver jag en kemisk reaktion oxidationen?

Jag är också lite osäker på aggregationstillstånden är det rätt?

Lägg din fråga på rätt nivå! Vi som svarar formulerar oss olika om vi tror att den som frågar går på högstadiet jämfört med om vi tror att det är en universitetsstudent i kemi. Du kan själv flytta din tråd genom att redigera förstainlägget (inom 2 timmar, därefter måste du få hjälp av en moderator). /moderator

vt04 231
Postad: 9 nov 2019
Smaragdalena skrev:

Lägg din fråga på rätt nivå! Vi som svarar formulerar oss olika om vi tror att den som frågar går på högstadiet jämfört med om vi tror att det är en universitetsstudent i kemi. Du kan själv flytta din tråd genom att redigera förstainlägget (inom 2 timmar, därefter måste du få hjälp av en moderator). /moderator

fixat

S(s)+O2(g) => SO2(g)

2 SO2(g)+O2(g) => 2 SO3(g)

SO3(g)+H2O(l) => H2SO4(aq)

H2SO4(aq) +H2O(l) => HSO4-(aq) + H3O+(aq)

HSO4-(aq) + H2O(l) <=> SO42-(aq)+H3O+(aq)

men jag har svårt  att tro att det krävs balanserade reationsformler på grundskolenivå

vt04 231
Postad: 9 nov 2019
Smaragdalena skrev:

S(s)+O2(g) => SO2(g)

2 SO2(g)+O2(g) => 2 SO3(g)

SO3(g)+H2O(l) => H2SO4(aq)

H2SO4(aq) +H2O(l) => HSO4-(aq) + H3O+(aq)

HSO4-(aq) + H2O(l) <=> SO42-(aq)+H3O+(aq)

men jag har svårt  att tro att det krävs balanserade reationsformler på grundskolenivå

Jo, vi ska balansera dom. Men varför finns dom 2 sista stegen?

Men varför finns dom 2 sista stegen?

Det är de stegen som gör att regnet blir surt. En sur vattenlösning är en vattenlösning som innehåller oxoniumjoner H3O+.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Smaragdalena skrev:

Men varför finns dom 2 sista stegen?

Det är de stegen som gör att regnet blir surt. En sur vattenlösning är en vattenlösning som innehåller oxoniumjoner H3O+.

Men om jag ska förklara hela processen, hur säger jag det? Kan jag säga; 

 

Först kommer svavel från t.ex fossila bränslen i kontakt med syre i luften, och bildar svaveldioxid

Sen reduceras svaveldioxiden till svaveltrioxid

Efter det så reagerar svaveltrioxid med vatten som finns i molnen och bildar svavelsyra

Sen reagerar svavelsyran med vatten och det bildas en vätesulfatjoner och oxoniumjoner

Sen reagerar vätesulfatjoner med vatten och bildas sulfatjoner och oxoniumjoner, vilket är det som gör regnet surt.

 

Kan man säga så, (är lite osäker på dom 2 sista stegen)

I princip rätt, men svaveldioxiden oxideras (inte reduceras) till svaveltrioxid.

Det som gör regnet surt är oxoniumjonerna som bildas när svavelsyra och vätesulfatjoner reagerar med vatten. pH-värdet är ett mått på koncentrationen av oxoniumjoner, där ett lägre pH innebär en högre koncentration av oxoniumjoner.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

I princip rätt, men svaveldioxiden oxideras (inte reduceras) till svaveltrioxid.

Det som gör regnet surt är oxoniumjonerna som bildas när svavelsyra och vätesulfatjoner reagerar med vatten. pH-värdet är ett mått på koncentrationen av oxoniumjoner, där ett lägre pH innebär en högre koncentration av oxoniumjoner.

Aha, så i sista meningen kan jag då istället säga;

Sen reagerar vätesulfatjoner med vatten och bildas sulfatjoner och oxoniumjoner och ju högre koncentration det finns av oxoniumjonerna, desto lägre PH värde får vattnet, alltså blir vattnet surare

Jo, precis.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

Jo, precis.

Jag ska skriva om kväve och kol också, kan jag ställa frågorna här, eller ska jag skapa 2 nya trådar?

Gör nya trådar.

Svara Avbryt
Close