6 svar
71 visningar
RisPris 315
Postad: 14 maj 10:43

Skriva med mod?

Har en uppgift, 12 +z kongruent med 3mod(7) hur kommuncierar jag hur jag löser denna uppgift har jag problem med. Jag vet lösnings metoden, att jag skriver om 12 till rest 5 och inse rsedan att z skall få rest som gör att 5+zrest blir 10 men hur kommuncierar jag detta matetmatiskt korrekt? 

EnApelsin 178
Postad: 14 maj 13:36

Kanske helt värdelöst svar men visa steg för steg hur du kommer fram till det och motivera varje steg med räkneregler eller definitioner. Skulle gissa att du kan använda additions- och multiplikationsregeln och/eller omskrivningen

RisPris 315
Postad: 14 maj 14:19

Exakt fattar inte det där med kongruens och hur man använder det kombinerar med lkkehter. Typ 5mod7=12mod7 eller använda kongruens?

Subtrahera 12 så har du z är kongruent med -9 mod(7), addera 7 tills z är positivt. De ger att z=5. Annars kan du som du säger hitta resten för 12 och leta efter ett z som gör att det blir kongruent med 3 mod(7). 

RisPris 315
Postad: 14 maj 23:31

nja inte ritkigt det jag söker mig, tänkte mer hur jag skall använda tre bindestreken, ser ni uppgiften så tänker jag så här. 

 

understreck = tripple bindestreck för kongrunes 

12+z_3mod7_5+zmod7 = 5+z =3 z=-2. Har jag löst den rätt och redovisar jag rätt om jag skriver så med kogruens och likhetstecken, ska jag ha flera paranteser är det matematiskt rätt? 

Undvik att blanda kongruens och likhet. Låt oss kort prata om vad vi menar med kongruens. Att 5+z3 (mod 7) betyder att heltalsdivision med 7 ger samma rest. Likhet dvs '=' betyder att två kvantiteter är lika stora. att 5+z är kongruent med 3 betyder alltså inte att 5+z=3. De kan vara så om z=-2 men z kan vara -9,-16,-23,5,12,19 osv.

RisPris 315
Postad: 15 maj 11:56

så jag skulle ist

lle ha använt kongruens tecken vid det steget? Förresten när jag skriver 5+z mod7 är det ens rätt omfattar et då hela talet eller bara z? 

Svara Avbryt
Close