1 svar
124 visningar
Celinee 9
Postad: 16 nov 20:21

skulle någon kunna läsa min text, och rätta?

Hur skapar ungdomsspråk avstånd och/eller gemenskap mellan vuxna och unga? (sociolekt, kronolekt) 
En variation i det svenska språket. Detta handlar i grund och botten om att det muntliga samspelet uttrycks på olika sätt. Olika generationer har olika kronolekter som exempelvis ungdomsspråk. Det kan även variera av ens sociala bakgrund, vilka sammanhang man befinner sig i. Detta bidrar till en variation i det svenska språket. En människas språkbruk avslöjar en stor del av människans identitet genom varifrån man kommer, vår sociala samhörighet och vår ålder. En individ kan behärska flera sociolekter för att ingå i olika sociala sammanhang.Det kan hända att det kan skapas gemenskap mellan grupper och avstånd mellan grupper. Men hur skapar det avstånd eller gemenskap mellan ungdomar och vuxna? 
Vuxna brukar ha svårt till att förstå de slangorden som ungdomar använder idag, detta resulterar till ett avstånd mellan vuxna och ungdomar. Samma gäller det att slagorden som användes av dagens vuxna när de var ungdomar förstår inte dagens ungdomar på. Slangorden finns i olika epoker och försvinner med tiden, det skapas nya slangord efter varje ny generation. I häftet står det att “Generationen uttrycker sig så olika” (häftet, s. 8). Slangord är oftast inte likt det de betyder. Dagens slangord är inte bara svenska utan kan vara arabiska, syrianska, spanska m.m. Som exempelvis “ädi” är på arabiska och betyder “lugnt” på svenska. Det medföljer en hel del svordomar som vi omvandlar till slangord. De slangordet används dagligen av dagens ungdomar, dagens vuxna förstår definitivt inte vad det betyder.  
I häftet står det att vuxna är mer formella och ungdomar mer informella (häftet, s. 8). Detta skapar avstånd. Ungdomsspråk lär man sig nya ord dagligen, ungdomars språk utvecklas. Medans vuxna använder gamla ordspråk och ord som inte används i dagens samhälle. Sociolekt kan även skapa avstånd mellan vuxna och ungdomar beroende på hur man talar i en viss grupp. Exempelvis hade någon utanför den här gruppen talat med de från just den gruppen, hade man ej förstått. Om man inte är med i den gruppen har man ogrundad uppfattning om gruppen, man kan delvis känna sig utesluten, för man hänger inte med på vad som sägs. Detta för att en viss grupp har sitt eget språkbruk och ordförråd. Gruppen kan använda sina egna ord, nyckelord eller egen slang. I häftet får man en inblick om att status och yrke skapar avstånd (häftet, s. 8). Oftast är det vuxna som jobbar, när man jobbar är man formell, man har en röd tråd när man kommunicerar. Medans ungdomar använder vardagligen och när de arbetar ett informellt språkbruk, där man talar i slang, talar snabbt och varierar inte med orden. Ungdomar har en tendens att säga “å jag ba”, “han ba”. Påstår häftet (häftet, s. 8). Dessa ord skulle inte en vuxen nämna, det är definitivt inte ett formellt språk.  
Däremot kan samtalsämnet mellan vuxna och ungdomar skapa gemenskap. Man kan förstå utifrån häftet att vuxna gillar att prata om det förflutna, hälsa och familj (häftet, s. 8). Ungdomar gillar att prata om deras känslor nämns det i häftet (häftet, s. 8). Kopplingen är att med ens förflutna och sin hälsa talar man om känslor, uttrycker sig med olika känslor. Något annat som kan skapa en gemenskap är ifall man exempelvis utövat fotboll i sina unga dar, och talar med ungdomar som utövar fotboll. Man använder samma termer och förstår varandra. Detta då vuxna förstår de olika uttrycken, eller förstår vad ungdomar menar när de talar “fotbollssnack”.  
Sammanfattningsvis kan det finnas faktorer som skapar avstånd/gemenskap mellan vuxna och ungdomar. Det kan det skapa gemenskap då samtalsämnet mellan vuxna och ungdomar talar in princip om “samma sak”. Däremot skapar ett informellt språk och formellt språk avstånd mellan ungdomar och vuxna. En annan faktor som skapar avstånd är slangord. Språket varieras och utvecklas vilket gör den äldre generationen mer utesluten. Trots åldersskillnader mellan ungdomar och vuxna finns det gemenskap vid språkbruket, där man faktiskt förstår varandra.  
 

Hans petter 1
Postad: 17 nov 13:40

super

Svara Avbryt
Close