2 svar
28 visningar
Soderstrom Online 2449
Postad: 11 aug 14:09 Redigerad: 11 aug 14:16

Slumpvariabel Y

Fick på rätt svar på a) 0.1 och

rätt svar på b) E(Y)=2E(Y)=2 samt D(Y)=23D(Y)=\frac{2}{\sqrt{3}}

Men på c) fick jag

Φ(2.2-10·22/3·10)-Φ(1.8-10·22/3·10)=Φ(-4.87)-Φ(-4.98)=1-Φ(4.87)-(1-Φ(4.98))\Phi (\frac{2.2-10\cdot 2}{2/\sqrt{3}\cdot \sqrt{10}})- \Phi (\frac{1.8-10\cdot 2}{2/\sqrt{3}\cdot \sqrt{10}})=\Phi(-4.87)-\Phi(-4.98)=1-\Phi(4.87)-(1-\Phi(4.98))

I boken står det för stora t kan man utnyttja approximantionen 1-Φ(t)φ(t)/t1- \Phi(t) \approx \varphi(t)/t där φ(t)=12πe-t2/2\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}

Men får fel svar ändå... Hjälp?

jarenfoa 379
Postad: 11 aug 15:54

Så som du implementerat centrala gränsvärdessatsen
kommer du att få fram sannolikheten för att summan av de 10 värdena
ligger mellan 1.8 och 2.2.

Men frågan ber om sannolikheten för att medelvärdet av de 10 värdena
ligger mellan 1.8 och 2.2.

För att den skall göra de måste summan ligga mellan 10·1.8=18 och 10·2.2=22.
Försök beräkna sannolikheten för det.

Soderstrom Online 2449
Postad: 11 aug 16:27 Redigerad: 11 aug 16:30

Tack för förklarning.
Jag kom fram till:

P(18<X<22)=ϕ(22-10·22/3-ϕ(18-10·22/3=Φ(0.54)-Φ(-0.54)=Φ(0.54)-(1-Φ(0.54))=2·Φ(0.54)-1\displaystyle P(18<><22)= \phi(\frac{22-10\cdot="" 2}{2/\sqrt{3}}-\phi(\frac{18-10\cdot="" 2}{2/\sqrt{3}}="\Phi(0.54)-\Phi(-0.54)=\Phi(0.54)-(1-\Phi(0.54))=2\cdot" \phi(0.54)="">

Tog värdet för Φ(0.54)=Φ(0.5)\Phi(0.54)= \Phi(0.5) som enligt tabell är 0.69150.6915

Facit säger: 0.4180.418


Tillägg: 11 aug 2023 16:32

Alltså 2·Φ(0.54)-1=0.383\displaystyle 2\cdot \Phi(0.54)-1=0.383

Svara Avbryt
Close