10 svar
33 visningar
bowsars 6
Postad: 26 feb 21:40 Redigerad: 26 feb 21:43

Smältentalpiteten för is

Hej!

Jag jobbar på en labb om smältentalpiteten för is.

Jag har lite svårt att förstå de beräkningar man ska göra. Jag påbörjade men tror inte jag får helt rätt svar.

Mätningar

mH20      =  0,453kg

mis        =  0,033kg

TH20 start  = 18°C

TH20 Slut   = 12°C

ΔTH20      =  6°C

ΔTIs          = 12°C


Räknar ut temperaturändringen genom att subtrahera starttemperaturen från slutteperaturen likt: 

ΔTH20=TSlut-TStart

ΔTH20=12-18= -6


Sedan ska vi beräkna smältentalpiteten Lf. Detta görs via formeln:

Lf=Q/mis 

Där Q är den tillförda energin.


Q kan skrivas som:

Q=mis ⋅ cH20 ⋅ ΔTH20

cH20 = 4,18 kJ/kg

0.033  ⋅ 4,18  ⋅ -6≈  0.82764

Lf = 0.82764/0.033

= ca 25

 

 

Någonting är det jag missar då svaret ska bli i närheten av 334

bowsars skrev:

Hej!

Jag jobbar på en labb om smältentalpiteten för is.

Jag har lite svårt att förstå de beräkningar man ska göra. Jag påbörjade men tror inte jag får helt rätt svar.

Mätningar

mH20      =  0,453kg

mis        =  0,033kg

TH20 start  = 18°C

TH20 Slut   = 12°C

ΔTH20      =  6°C

ΔTIs          = 12°C


Räknar ut temperaturändringen genom att subtrahera starttemperaturen från slutteperaturen likt: 

ΔTH20=TSlut-TStart

ΔTH20=12-18= -6


Sedan ska vi beräkna smältentalpiteten Lf. Detta görs via formeln:

Lf=Q/mis 

Där Q är den tillförda energin.


Q kan skrivas som:

Q=mis ⋅ cH20 ⋅ ΔTH20

cH20 = 4,18 kJ/kg

0.033  ⋅ 4,18  ⋅ -6≈  0.82764

Lf = 0.82764/0.033

= ca 25

 

 

Någonting är det jag missar då svaret ska bli i närheten av 334

Välkommen till Pluggakuten!

Vilken temperatur hade isen?

bowsars 6
Postad: 26 feb 21:51
Smaragdalena skrev:
bowsars skrev:

Hej!

Jag jobbar på en labb om smältentalpiteten för is.

Jag har lite svårt att förstå de beräkningar man ska göra. Jag påbörjade men tror inte jag får helt rätt svar.

Mätningar

mH20      =  0,453kg

mis        =  0,033kg

TH20 start  = 18°C

TH20 Slut   = 12°C

ΔTH20      =  6°C

ΔTIs          = 12°C


Räknar ut temperaturändringen genom att subtrahera starttemperaturen från slutteperaturen likt: 

ΔTH20=TSlut-TStart

ΔTH20=12-18= -6


Sedan ska vi beräkna smältentalpiteten Lf. Detta görs via formeln:

Lf=Q/mis 

Där Q är den tillförda energin.


Q kan skrivas som:

Q=mis ⋅ cH20 ⋅ ΔTH20

cH20 = 4,18 kJ/kg

0.033  ⋅ 4,18  ⋅ -6≈  0.82764

Lf = 0.82764/0.033

= ca 25

 

 

Någonting är det jag missar då svaret ska bli i närheten av 334

Välkommen till Pluggakuten!

Vilken temperatur hade isen?

Isen var nollgradig 

Avgiven energi när vattnet svalnar = upptagen energi

upptagen energi = energi som går åt för att smälta isen + energi för att värma smältvattnet

eller med bokstäver 

Cvatten·mvatten·ΔTvatten=Lf·mis+Cvatten·mis·ΔTis Vilka av dessa är det du har räknat ut?

bowsars 6
Postad: 26 feb 22:14
Smaragdalena skrev:

Avgiven energi när vattnet svalnar = upptagen energi

upptagen energi = energi som går åt för att smälta isen + energi för att värma smältvattnet

eller med bokstäver 

Cvatten·mvatten·ΔTvatten=Lf·mis+Cvatten·mis·ΔTis Vilka av dessa är det du har räknat ut?

Lf?

bowsars 6
Postad: 26 feb 22:24
Smaragdalena skrev:

Avgiven energi när vattnet svalnar = upptagen energi

upptagen energi = energi som går åt för att smälta isen + energi för att värma smältvattnet

eller med bokstäver 

Cvatten·mvatten·ΔTvatten=Lf·mis+Cvatten·mis·ΔTis Vilka av dessa är det du har räknat ut?

Har jag räknat ut den avgivna energin när vattnet svalnade? 

Har jag räknat ut den avgivna energin när vattnet svalnade?

Vet inte, eftersom du inte har skrivit tillräckligt tydligt vad det är du räknat ut.

bowsars 6
Postad: 26 feb 22:52

Ska jag annars använda mig av EH20= mis ⋅ cs ⋅ ΔT och sedan cs=(EH20-Eis)/mis

Det är detta som är ganska krångligt 

Vad betyder dina beteckningar?

bowsars 6
Postad: 26 feb 23:38

EH20 är den  avgivna/upptagna energin. mis är isens massa. cs är den specifika värmekapaciteten. delta T är temperatur skillnaden. Eis är isens avgivna/upptagna energi

Hur stor är energin som behövs för att värma smältvattnet från 0 oC till 12 oC?

Hur stor är energin som frigörs när vattnet svalnar från 18 oC till 12 oC?

Hur stor är skillnaden? Detta är den energi som gick åt för att smälta isen.

Glöm inte att sätta ut enheter. Jag ser på siffrorna att du räknar per gram när det handlar om vattnets värmekapacivitet/specifika värmekapacitet. Är smältentalpin per gram eller per mol?

Svara Avbryt
Close