6 svar
77 visningar
notsogenius är nöjd med hjälpen
notsogenius 104
Postad: 8 aug 13:42

Smältpunktens beroende på tryck

Jag har fastnat på fråga a) i denna uppgiften. Jag funderar på om det kan ha med densiteten att göra då om man t.ex. tänker på hur ett enkelt fasdiagram för vatten ser ut med s->l faslinjen som lutar svagt mot vänster. Då man ökar trycket så minskar smältpunkten för vatten. Är detta ett korrekt resonemang? 

På fråga b) så kan man beräkna hur smältpunkten ändras med Clapeyrons ekvation om man utgår från kända värden (trycket, entalpin för smältning) för att då beräkna temperaturen för smältpunkten (antar V och H konstant)

Det har egentligen med volymändringen i fasövergången att göra, men denna beror ju i sin tur på skillnaden i densitet mellan vätska och fast fas. Så du är rätt på det, men glöm inte att vatten är ett väldigt speciellt ämne eftersom det har högre densitet som vätska än som fast ämne.

Hur volymändringen spelar in kan du se i min härledning av Clausius-ekvationen här:

https://www.pluggakuten.se/trad/varfor-stiger-kokpunkten-om-man-okar-trycket/?order=all#post-082a6d3c-e409-4870-a01f-afcd00fe0b65

Den gäller för fasövergång vätska/gas, men principen är exakt samma här (med skillnaden att volymändringen är större vid gasbildning).

notsogenius 104
Postad: 8 aug 16:22

Menar du Clausius-Clapeyron eller Clapeyrons ekvation? Vi särskiljer de då i Clausius-Clapeyron så ansätter vi att smH och △smV är ungefär samma. Vi behandlar mest Clausius-Clapeyron med gaser och Clapeyron sedan för vätska och fast fas. Samtidigt är Clapeyrons ekvation användbar när vi har små ändringar och det kanske motsätter frågan? 

notsogenius 104
Postad: 8 aug 16:36

Men om man utgår ifrån vatten och drar en slutsats för a) så kan man då säga att ett ökat tryck sänker smältpunkten för volymer som minskar (s->l) och att smältpunkten för volymer som ökar i sin tur ökar smältpunkten? 

Menar du Clausius-Clapeyron eller Clapeyrons ekvation?

Jag menade egentligen Clapeyrons ekvation, dvs den generella versionen som gäller vid alla fasövergångar. Tack för rättelsen!

Men om man utgår ifrån vatten och drar en slutsats för a) så kan man då säga att ett ökat tryck sänker smältpunkten för volymer som minskar (s->l) och att smältpunkten för volymer som ökar i sin tur ökar smältpunkten? 

Ja så bör det bli. Hur skulle du lätt kunna se det i tabelldata, som man är ute efter i uppgiften?

notsogenius 104
Postad: 8 aug 19:12
Teraeagle skrev:

Menar du Clausius-Clapeyron eller Clapeyrons ekvation?

Jag menade egentligen Clapeyrons ekvation, dvs den generella versionen som gäller vid alla fasövergångar. Tack för rättelsen!

Men om man utgår ifrån vatten och drar en slutsats för a) så kan man då säga att ett ökat tryck sänker smältpunkten för volymer som minskar (s->l) och att smältpunkten för volymer som ökar i sin tur ökar smältpunkten? 

Ja så bör det bli. Hur skulle du lätt kunna se det i tabelldata, som man är ute efter i uppgiften?

Genom att jämföra densiteten mellan fast och flytande ämne? För att på så sätt kunna avgöra om trycket ökar eller minskar? 

Om du menar volymen istället för trycket så är det rätt.

Svara Avbryt
Close