2 svar
32 visningar
Gambo 60
Postad: 3 jan 2021

Snabb värmekapacitet fråga

c*m(T0- T)c*m(T - T0)

Anta att T0 är start temperaturen hos vattnet i en hink men sen värms vattnet upp till temperaturen T.  Jag undrar om det ska vara (T0 - T) eller  (T - T0).

Start temperaturen hos vattnet i en hink kyls ner  till temperaturen T.  Jag undrar om det ska vara (T0- T) eller  (T -T0).

Jag undrar när man ska använda vilken. Beror det på om det är uppvärmning eller nedkylning

Det är egentligen inte så viktigt vilken du använder, så länge du har koll på om energi avges eller tillförs. Att de olika formlerna används beror främst på att en vill ha en positiv siffra för energin, eftersom energin inte riktigt kan vara negativ (även om förändringen i energi på ett visst ställe såklart kan vara negativ). 

Så, kort sagt:

  • Uppvärmning: c·mT-T0
  • Nedkylning: c·mT0-T

Men så länge du håller koll på åt vilket håll energin tar vägen, spelar det egentligen ingen roll. :)

petterfree 95
Postad: 3 jan 2021 Redigerad: 3 jan 2021

Det ska vara (T-T0).  När man räknar i den här ordningen så ger uppvärmning ett positivt värde och nedkylning ett negativt värde.

Edit: Såg kommentaren från smutstvätt nu, gör som de säger istället. :)

Generellt när man räknar ut förändring är det bra att ta det senare värdet minus det tidigare, alltså x-x0. Då får man minustecken om värdet har minskat, vilket väl känns rimligt.

Svara Avbryt
Close