2 svar
188 visningar
sofialindast 18
Postad: 30 maj 2019 Redigerad: 30 maj 2019

Sociologi - håller inte med min lärare

Hej! 

Vi fick i uppgift att resonera kring Rasa (från filmen "Äta, sova, dö") och hennes kapital. Enligt Bourdieus teori finns det fyra kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt. 

Mitt resonemang: 

Rasa i filmen “äta, sova, dö” har inte ett högt kapital. Hon har ingen utbildningsnivå och hennes språkbruk är dåligt. Hennes kulturella smak är inte poeter, böcker eller klassisk musik och därför är hennes kulturella kapital lågt. Rasa har svårt att få ett arbete och hon får inte heller tillträde till platser som är stängda för somliga. Däremot känner hon många i byn som hon tidigare arbetat med. Eftersom de inte har mycket pengar har hon inte heller ett högt symboliskt kapital. Hon har kläder så hon klarar sig och lägger inte pengar på märkeskläder eller andra prylar som är “rätt” symboler.

Lågt ekonomiskt, lågt kulturellt, lågt symboliskt men ganska högt socialt kapital. 

Min lärare svarade då: 

Om du studerar Rasa i den kontext hon lever i, har hon då egentligen inte ganska höga kapital? Vem har bestämt att poesi eller klassisk musik smäller högre än Camilla Läckberg och Vikingarna?

 

Jag håller inte med om att hon har ett högt kapital och det har jag motiverat ovan men jag kan ju inte upprepa mig. Finns det någon som förstår min lärare och kan förklara?

Yttermera har jag ingen aning om vem som bestämt att poesi smäller högre än Camilla Läckberg. Jag skulle gissa att överklassen förr tyckte om poesi och klassisk musik och att det suttit kvar sedan dess.

Camilla Läckberg och Vikingarna har inte funnit i över 100 år, det är alltså väldigt nytt och därför är det inte något som tillhör överklassen. Förstår ni mig? 

Aerius 191
Postad: 30 maj 2019

I Rasas kontext kan det vara så att hon är rik. Som exempel om man lever på socialbidrag i Sverige då anses man fattig i Sverige. Men man har ändå tillgång till mat, lägenhet med rinnande vatten, bibliotek för bokläsning samt transportmedel (ofta buss) om man behöver åka bort. I fattiga delar av världen har man dålig tillgång till mat, inget rinnande vatten hemma (om man har ett hem), knappast böcker och ska man någonstans får man gå. Så jämförelsevis med fattiga delar i världen är man ändå rik om man lever på socialbidrag i Sverige. Jag skulle gissa att din lärare är ute efter något liknande med Rasa.

SeriousCephalopod 2049
Postad: 31 maj 2019

Läraren poängterar att ex. kulturellt kapital är kontextuellt och vill nog bara att du förtydligar det. Det är eg. en modern omtolkning av Bourdieus begrepp för moderna sammanhang då han modell såsom han beskrev den är lite utdaterad när världen förändrats.

Kapital handlar om att kunna bibehålla och utveckla sin position i en tänkt hierarki men hierarkier kan ha undernivåer. om vi tar arbetarklass, medelklass, och överklass som en övergripande hierarki så talar du främst om kapital som är relevant för att inträda i och röra sig inom medel och överklass. Men det finns ju hierarkier även inom arbetarklass och kapital i relation till denna underhierarki. Att kunna tala slang eller känna till dansband är inte oanvändbart i den gruppen, det är ytterst användbart och kan bidra till ens plats i en social hierarki.

Sedan kan man även ta ett ohierarkiskt perspektiv också och fokusera på sociala grupper i ensamhet. Kunskap om och intresse för brädspel är exempelvis ett användbart kulturellt kapital i min umgängeskrets då det medför att man blir inbjuden till aktiviteter, men sådana kunskaper är inte kapital associerade med traditionella klassindelningar. Faktum är att nicheintressen kan föra dig i kontakt med personer med mer makt än dig och bidra till socialt kapital.

Svara Avbryt
Close