4 svar
25 visningar
Skepnad är nöjd med hjälpen
Skepnad 50
Postad: 24 feb 15:03 Redigerad: 24 feb 15:05

Sönderdelning av natriumvätekarbonat (Quiz istället för lab)

Hej. Våra lärarassistenter har ersatt en av de obligatoriska labbarna med ett obligatoriskt quiz istället. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga just nu, därav hoppas jag att någon kanske kan peka mig i rätt riktning för att förstå detta.

Instruktioner:
"Natriumvätekarbonat som bland annat ingår i bakpulver har formeln NaHCO3. Upphettar man ämnet faller det sönder. Sönderfallet kan tänkas ske på tre olika sätt, nämligen.

(1): 2 NaHCO3(s) Na2O(s) + 2 CO2(g) + H2O(g)

(2): 2 NaHCO3(s) Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

(3): NaHCO3(s) NaOH(s) + CO2(g)

Uppgift:
Ta reda på vilket av dessa tre tänkbara sönderfall som är det korrekta.

Dem flesta innan mig har ju fått utföra experimentet och på så sätt kunnat väga och mäta substansmängder som förändras, men då det ej är tillgängligt för oss så har jag försökt på följande sätt:

1: Jämfört Molmassan före och efter i samtliga. Det gav inget resultat, då alla 3 reaktioner har identiska molmassor före och efter

2: Räknat oxidationstal för att se om redox skedde (Vi håller på med redox just nu, så tänker att det skulle kunna ha med det att göra). Men när jag tittar på formeln så ser jag ju att det inte är en redoxreaktion. (Jag greppar efter strån här)

3: Jag har nu börjat titta på laddningarna:
Syre och kol verkar ju ha störst skillnad i laddning mellan varandra, och därför dras till varandra först (om möjligt)

I samtliga formler ser laddningen ut som följande:
C= +IV
Na= +I
H= +I
O= -II

(1) Före reaktionstecknet har jag
2Na, 2H, 2C och 6O
Följer jag mitt resonemang ska O binda med C först. Då får jag 2CO3. Vilket skulle ta slut på alla syren. Det går ju inte, eftersom förbränning av kol alltid ska bilda koldioxid och vatten. Detta utesluter reaktion (3), då den inte har med vatten som produkt.

Så jag måste alltså ha MINST en H2O och en CO2. Detta tar slut på 3st av syreatomerna, och en av kolatomerna.

Följer jag resonemanget vidare så borde alltså den kvarvarande kolatomen vara mest attraherad av syret och skapa en till CO2 atom. Vilket lämnar det sista syret att binda till natriumet?

Vilket ger mig reaktion (1) som svar. Kan detta stämma? Eller tänker jag fel?

2NaHCO3(s) Na2O(s) + 2 CO2(g) + 2CO2 + H2O(g)


Mycket tacksam för svar

Skepnad skrev:

Hej. Våra lärarassistenter har ersatt en av de obligatoriska labbarna med ett obligatoriskt quiz istället. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga just nu, därav hoppas jag att någon kanske kan peka mig i rätt riktning för att förstå detta.

Instruktioner:
"Natriumvätekarbonat som bland annat ingår i bakpulver har formeln NaHCO3. Upphettar man ämnet faller det sönder. Sönderfallet kan tänkas ske på tre olika sätt, nämligen.

(1): 2 NaHCO3(s) Na2O(s) + 2 CO2(g) + H2O(g)

(2): 2 NaHCO3(s) Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

(3): NaHCO3(s) NaOH(s) + CO2(g)

Uppgift:
Ta reda på vilket av dessa tre tänkbara sönderfall som är det korrekta.

Dem flesta innan mig har ju fått utföra experimentet och på så sätt kunnat väga och mäta substansmängder som förändras, men då det ej är tillgängligt för oss så har jag försökt på följande sätt:

1: Jämfört Molmassan före och efter i samtliga. Det gav inget resultat, då alla 3 reaktioner har identiska molmassor före och efter

2: Räknat oxidationstal för att se om redox skedde (Vi håller på med redox just nu, så tänker att det skulle kunna ha med det att göra). Men när jag tittar på formeln så ser jag ju att det inte är en redoxreaktion. (Jag greppar efter strån här)

3: Jag har nu börjat titta på laddningarna:
Syre och kol verkar ju ha störst skillnad i laddning mellan varandra, och därför dras till varandra först (om möjligt)

I samtliga formler ser laddningen ut som följande:
C= +IV
Na= +I
H= +I
O= -II

(1) Före reaktionstecknet har jag
2Na, 2H, 2C och 6O
Följer jag mitt resonemang ska O binda med C först. Då får jag 2CO3. Vilket skulle ta slut på alla syren. Det går ju inte, eftersom förbränning av kol alltid ska bilda koldioxid och vatten. Detta utesluter reaktion (3), då den inte har med vatten som produkt.

Så jag måste alltså ha MINST en H2O och en CO2. Detta tar slut på 3st av syreatomerna, och en av kolatomerna.

Följer jag resonemanget vidare så borde alltså den kvarvarande kolatomen vara mest attraherad av syret och skapa en till CO2 atom. Vilket lämnar det sista syret att binda till natriumet?

Vilket ger mig reaktion (1) som svar. Kan detta stämma? Eller tänker jag fel?

2NaHCO3(s) Na2O(s) + 2 CO2(g) + 2CO2 + H2O(g)


Mycket tacksam för svar

Vilket konstigt upplägg!

Nej, det kommer att bildas natriumkarbonat om man upphettar natriumvätekarbonat. Det är alltså formel 2 som är korrekt.

Skepnad 50
Postad: 24 feb 15:14

Att jag skriver konstigt eller att uppgiften var konstig? Försöker vara övertydlig med mitt resonemang, men det kanske blir för mycket?

Tack för klargörandet. Om det inte är för mycket begärt kan jag fråga varför det blir så? Eftersom vi ska kunna resonera oss till detta med hjälp av att "se formlerna" så vill jag gärna förstå hur jag ska tänka istället för att få det rätt.

Mvh

Jag menar att det är helkonstigt att du skulle kunna "låtsas-labba" utan att ha fått mätvärden från någon som har gjort labben. Om du inte har fått det, är det i princip omöjligt att lösa den här uppgiften. Fråga din lärare om mätvärden!

Alla tre reaktionsformlerna är i princip möjliga. Om man gör laborationen kan man se att det bildas vattenånga, så då kan man utesluta variant 3. För att kunna avgöra vilken av reaktion 1 eller 2 som är rätt, brukar man väga saltet före och efter reaktionen. Man skulle också kunna ta lite av det upphettade saltet och droppa utspädd saltsyra på pulvret - om det fräser och bildas bubblor, kan man veta att det var en karbonat.

Skepnad 50
Postad: 24 feb 15:30
Smaragdalena skrev:

Jag menar att det är helkonstigt att du skulle kunna "låtsas-labba" utan att ha fått mätvärden från någon som har gjort labben. Om du inte har fått det, är det i princip omöjligt att lösa den här uppgiften. Fråga din lärare om mätvärden!

Alla tre reaktionsformlerna är i princip möjliga. Om man gör laborationen kan man se att det bildas vattenånga, så då kan man utesluta variant 3. För att kunna avgöra vilken av reaktion 1 eller 2 som är rätt, brukar man väga saltet före och efter reaktionen. Man skulle också kunna ta lite av det upphettade saltet och droppa utspädd saltsyra på pulvret - om det fräser och bildas bubblor, kan man veta att det var en karbonat.

Ah, okej! Ska ta upp det med läraren. Eftersom det är ett quiz kanske man tar för givet att man googlar efter svar. Men det är ju inte heller speciellt intressant. Man vill ju själv kunna ta sig fram till rätt svar så man lär sig något.

Tack så mycket för din hjälp!

Svara Avbryt
Close