5 svar
37 visningar
Roma 56
Postad: 12 mar 2019

Spädning HCl

Seriespäd 1M saltsyra med en faktor 10 i fem steg. Du behöver 2 ml av respektive spädning för ditt försök. Beskriv hur du ska göra. Ta med väsentlig säkerhetsinformation.

Jag har facit här: 
Pippettera 2,25 ml vatten i 5 rör. Blanda 2,25 ml vatten + 250 µl 1M HCl i ett rör => 0,1 M HCl. (250 µl -> 2,5 ml = 10 gångers spädning= 1/10) Ta 250 µl 0,1 M HCl och för över till rör 2 med 2,25 ml vatten, bland => 0,01M saltsyra. Ta 250 µl 0,01 M HCl till rör tre med 2,25 ml vatten, blanda => 0,001M HCL. Ta 250 µl 0,001 M HCl till rör fyra med 2,25 ml vatten, blanda => 0,0001M HCL. Ta 250 µl 0,0001 M HCl till rör fem med 2,25 ml vatten, blanda => 0,00001M HCL.

Min fråga är: varför man tar 2.25 ml vatten och 250 ul. Var kom dessa volymer ifrån? Vad är det som avgör hur mycket vatten och syra du ska ta? Är det spädningsfaktor? 

Nej, du skall plocka fram mätkolvar med volumen 2,50 ml. Mät upp 250 µl 1M HCl och häll det i mätkolven. Späd till märket. Nu är koncentrationen 0,01 M.

Mät upp 250 µl från den första spädningen. Häll det i en 2,50 ml mätkolv och späd till märket. Nu är koncentrationen 0,01 M.

Mät upp 250 µl från den andra spädningen. Häll det i en 2,50 ml mätkolv och späd till märket. Nu är koncentrationen 0,001 M.

Mät upp 250 µl från den tredje spädningen. Häll det i en 2,50 ml mätkolv och späd till märket. Nu är koncentrationen 0,000 1 M.

Mät upp 250 µl från den fjärde spädningen. Häll det i en 2,50 ml mätkolv och späd till märket. Nu är koncentrationen 0,000 01 M.

Volymen i varje steg är 10 ggr så stor som i det föregående steget. (Då blir mängden vatten 9 ggr volyumen av syran.) Det skall vara kvar minst 2 ml av vardera spädningen, så då behövs det minst 2,5 ml av varje, eftersom det går åt 0,25 ml till nästa spädning och man vill inte behöva ta det allra sista.

Roma 56
Postad: 12 mar 2019

Jaha så här måste man tänka och utgå från att man har 2.50 ml mätkolv? 

Har du inte det så får du ta en som är lite större.

Roma 56
Postad: 12 mar 2019

Okej, förstår inte riktigt i just den frågan som de ställer. Ska man anta saker och ting och uppskatta osv.. alltså finns det ingen rätt svar på denna fråga? 

Du behöver en mätkolv för att kunna göra en noggrann utspädning - finessen är att halsen på en mätkolv är så smal att man kan mäta upp totalvolymen mycket exakt.

Om de vill att ni skall kunna göra en spädningsserie där man kan utnyttja 2 ml av varje koncentration, behöver de se till att det finns tillräckligt många 2,5ml-mätkolvar, eller åtminstnone 5ml-mätkolvar, men i så fall går det åt dubbelt så mycket.

Dessutom verkar det inte särekilt vettigt att utgå från saltsyra med koncentrationen 1 M. Man borde se till att skaffa HCl 1,000 M istället.

Svara Avbryt
Close