1 svar
40 visningar
will sheza 15
Postad: 30 okt 2020

Specifik Värmekapacitet

Hej uppgiften lyder:

UTFÖRANDE: När vatten i ett kärl värms på en elektrisk spis omvandlas elenergi till värmeenergi. När vatten värms är energiåtgången E proportionell mot vattnets massa m, dess specifika värmekapacitet och temperaturhöjningen ΔT, enligt
följande:
E= c⋅m⋅ΔT

Den specifika värmekapaciteten c, är för vatten 4,18 kJ/kg⋅K. Enheten K kallas Kelvin och är ett mått på temperaturen. I kelvinskalan är temperaturen 0°C lika med 273 Kelvingrader, K. Om den tillförda elektriska energin omvandlas till värme, kan man sätta den lika med den av vattnet upptagna värmeenergin. Då får vi:
c⋅m⋅ΔT= P⋅Δt

Där effekt som mäts över tid (P⋅Δt), är den energi som krävs för att till exempel värma upp vatten.

Steg A: Välj en platta på spisen och slå på spisen på maximal värme. Häll 1 liter vatten i en kastrull och mät temperaturen. Sätt kastrullen på plattan och mät temperaturen var 30:e sekund tills vattnet kokar. Rör med termometern i vattnet under hela laborationen så att värmen sprider sig jämnt i bägaren.

Steg B: Gör en graf över temperaturen som funktion av tiden, dvs temperaturen på
y-axeln (lodräta axeln) och tiden på x-axeln (vågräta axeln). Enheten på y-axeln
ska vara kelvingrader. Använd grafen och ekvationerna för att ta fram vilken effekt
P, spisplattan har.

Detta är mina värden 

Sekunder   temperatur i kelvin
0                            293

30                        298

60                         314

90                         327 

120                       341

150                       352

 180                       369

198                       373

 

spisplattans effekt = P

373 - 293 = 80

 

Jag fick fram k värdert från min graf med  trendlinjens ekvation på formen y=kx+m

 


E = c*m *  △T

c*m*  △ T = P *  △t

P =  0.4284 * 1 * 80 / 198 = 0,173 kW

 

 

Är detta rätt eller vad måste jag göra. Har jag löst allt i uppgiften eller måste jag räkna ut något mer innan jag börja skriva labbraporten ?

 

hälsningar william 

Ebola 1869
Postad: 30 okt 2020 Redigerad: 30 okt 2020

Lutningen på linjen var alltså 0.4284? Du verkar anta att lutningen är k=c·mk=c\cdot m. Du har:

ΔT=Pc·mΔt\Delta T = \dfrac{P}{c\cdot m} \Delta t

Vad är k-värdet?

Svara Avbryt
Close