5 svar
135 visningar
nor.11 7
Postad: 29 apr 2022 00:51

Spektrofotometri

Hej, jag har utfört en laboration där jag har testat natriumhydroxid i olika koncentrationer med spektrofotometer för att framställa en kalibreringskurva. När jag mätte natriumhydroxiden med olika koncentrationer fick jag följande resultat: 

Koncentration (M)                            absorbans 

0,1                                                       0,075

0,2                                                       0,045

0,3                                                       0,050

0,4                                                       0,220

0,5                                                       0,015

 

Jag undrar vad detta kan bero på? Har rengjort kyvetterna väldigt noggrant, och sett till att spektrofotometern värmts upp tillräckligt innan användning, jag får ej en stigande kurva trots flera försök. 

mag1 9111
Postad: 29 apr 2022 11:11

Hej och välkommen till Pluggaktuten!

Varför mätvärdena skiljer sig åt, och avviker ifrån det du förväntade dig (en stigande kurva), är svårt att svara på med så lite information.

Vad är det som absorberar? Och vilken våglängd mäter du absorbansen vid? Vad finns i kyvetten och hur blandar du till dessa vätskor, späder du en lösning?

nor.11 7
Postad: 30 apr 2022 00:57
mag1 skrev:

Hej och välkommen till Pluggaktuten!

Varför mätvärdena skiljer sig åt, och avviker ifrån det du förväntade dig (en stigande kurva), är svårt att svara på med så lite information.

Vad är det som absorberar? Och vilken våglängd mäter du absorbansen vid? Vad finns i kyvetten och hur blandar du till dessa vätskor, späder du en lösning?

tack! :)

Det är NaOH utspätt med vatten. Jag blev tillsagd av min lärare att användavåglängden 200nm.

mag1 9111
Postad: 30 apr 2022 17:20

Natriumhydroxidlösningar absorberar lite lite annorlunda beroende på koncentrationen (den maximala absorbansen förskjuts aningen), men det behöver vi nog inte ens överväga.

Det är, som jag skrev tidigare, svårt att leta efter en förklaring med så pass begränsad information.

Natriumhydroxid används ofta för att rengöra t.ex. kyvetter med, och vid lägre koncentrationer fås lite eller ingen effekt. Vid högre koncentrationer blir den frätande effekten av basen starkare, och även mer av en rengöringseffekt fås.

Hur tvättades kyvetterna mellan mätningarna, kan rester av tvättämnen påverka absorbansen?

Var det samma lösningar som användes när du upprepade experimentet?

Är resultatet det samma om du börjar med den högsta koncentrationen och arbetar dig mot lägre, jämfört med om du börjar med den lägsta koncentrationen och arbetar dig uppåt?

nor.11 7
Postad: 30 apr 2022 19:53
mag1 skrev:

Natriumhydroxidlösningar absorberar lite lite annorlunda beroende på koncentrationen (den maximala absorbansen förskjuts aningen), men det behöver vi nog inte ens överväga.

Det är, som jag skrev tidigare, svårt att leta efter en förklaring med så pass begränsad information.

Natriumhydroxid används ofta för att rengöra t.ex. kyvetter med, och vid lägre koncentrationer fås lite eller ingen effekt. Vid högre koncentrationer blir den frätande effekten av basen starkare, och även mer av en rengöringseffekt fås.

Hur tvättades kyvetterna mellan mätningarna, kan rester av tvättämnen påverka absorbansen?

Var det samma lösningar som användes när du upprepade experimentet?

Är resultatet det samma om du börjar med den högsta koncentrationen och arbetar dig mot lägre, jämfört med om du börjar med den lägsta koncentrationen och arbetar dig uppåt?

Resultatet som jag först posta var av det senaste försöket, (försök 3). Innan det hade jag blandat lösningarna och testat dem i spektrofotometern (försök 2):

0,1                       0,0125

0,2                       0,018

0,3                       0,0195

0,4                       0,02

0,5                       0,019

 

Efter 1vecka testade jag samma lösningar igen och fick följande resultat (försök 3): 

Koncentration (M)                            absorbans 

0,1                                                       0,075

0,2                                                       0,045

0,3                                                       0,050

0,4                                                       0,220

0,5                                                       0,015

 

Jag förstår inte hur det kan ha gått till? Det är exakt samma lösningar, hur kan absorbansen förändras så mycket? Kan natriumhydroxiden på något sätt under veckan ha reagerat och fått högre absorbans? lösningarna var dock bevarade i glasbägare med lock "av plast" i labbsalen. 

Mellan mätningarna sköljdes kyvetterna endast med avjonat vatten. Jag vet att en elev testade en syra i kyvetterna emellan mina mätningar, som jag endast sköljde med avjonat vatten efteråt, kan möjliga rester av syran i kyvetten ha ändrat mitt resultat?

Första gången jag utförde laborationen (försök 1) med samma ämnen (andra lösningar) fick jag följande resultat:

0,1                       0,513

0,2                       0,094

0,3                       0,8

0,4                       0,85

0,5                       1

I försök 1 började jag med att mäta ämnet med högt koncentration och arbetade sedan nedåt. Men hur kan det ha påverkat mitt resultat, jag ser att absorbansen här är mycket högre. 

Efter att eleven hade haft syra i kyevtterna, blandade jag till en ny lösning och testade den (resultat av försök 2&3). Jag kan se att absorbansen i de senare försöken var mycket lägre. 

 

(PS, förlåt om mina frågor är för långa och jobbiga, men detta är min slutuppgift i hela kemi2 som ska in imorgon :///)

nor.11 7
Postad: 30 apr 2022 19:58
mag1 skrev:

Natriumhydroxidlösningar absorberar lite lite annorlunda beroende på koncentrationen (den maximala absorbansen förskjuts aningen), men det behöver vi nog inte ens överväga.

Det är, som jag skrev tidigare, svårt att leta efter en förklaring med så pass begränsad information.

Natriumhydroxid används ofta för att rengöra t.ex. kyvetter med, och vid lägre koncentrationer fås lite eller ingen effekt. Vid högre koncentrationer blir den frätande effekten av basen starkare, och även mer av en rengöringseffekt fås.

Hur tvättades kyvetterna mellan mätningarna, kan rester av tvättämnen påverka absorbansen?

Var det samma lösningar som användes när du upprepade experimentet?

Är resultatet det samma om du börjar med den högsta koncentrationen och arbetar dig mot lägre, jämfört med om du börjar med den lägsta koncentrationen och arbetar dig uppåt?

Jag kanske också ska tillägga att jag testade den okända lösningen och fick absorbansen 0.166. Enligt försök 1 medför detta koncentrationen 0,02M. Enligt försök 2 medför detta koncentrationen 10,22M. Är inte resultaten av försök 1 mer rimliga då?

Svara Avbryt
Close