3 svar
45 visningar
Engine 2
Postad: 21 nov 23:27

Språkets påverkan på identitet

Jag har väldigt svårt att formulera mig själv kring denna argumenterande uppgift som ska lämnas in. Min tes är är att språket påverkar ens identitet. Dock har jag svårt att skriva ned argument för det.

Jag vill skriva om hur världen hade sett ut utan språket, och på så sätt kunna dra någon koppling till identitet. 

Hittills har jag skrivit lite om att man inte kan kommunicera med andra, man känner ingen tillhörighet, kan inte uttrycka sina känslor eller tankar osv. Problemet är hur jag ska få in biten om hur ens identitet blir påverkad.

Tacksam för hjälp!

Språket är en viktig del av vår identitet. Med hjälp av språket tänker vi på oss själva, talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi uppfattar omvärlden. Fundera på grupper som inte har ett språk eller ett begränsat spåra. Hur ser världen ut för dem och deras självbild / uppfattning?

Engine 2
Postad: 22 nov 18:30
Silverrygg skrev:

Språket är en viktig del av vår identitet. Med hjälp av språket tänker vi på oss själva, talar vi om oss själva och förklarar vi för oss själva och för andra hur vi uppfattar omvärlden. Fundera på grupper som inte har ett språk eller ett begränsat spåra. Hur ser världen ut för dem och deras självbild / uppfattning?

Ja det första som dyker upp är ju hörselnedsatta - de som använder sig utav teckenspråk. Deras självbild tänker jag mig är att man accepterat sin nedsättning, är stolt över det och ser det då som en del av en.

Jag förstår inte riktigt hur jag ska kunna använda mig utav detta i mina argument om språkets betydelse för identitet.

Hörselnedsättning är ju en aspekt eller andra funktionsnedsättningar där språket kan påverkas eller tom saknas. Jag tänker även på två språklighet. Tvåspråkiga personer är sällan helt och hållet tvåspråkiga, utan oftast har de två språk som är olika starka i olika situationer, ibland är inget av språken "100%". Vad betyder det för identiteten? 

Svara Avbryt
Close