3 svar
200 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 7150
Postad: 14 nov 2021 23:30 Redigerad: 14 nov 2021 23:46

stabilitet av en karbokatjon

Karbokatjoner kan likt alkoholer vara primära, sekundära och tertiära. Den sekundära karbokatjonen är mer stabil än den primära och den tertiära är mer stabil än den sekundära.  En bra förklaring kan vara att en tertiär ex är bunden till fler  molekyler/atomer som är rika på elektroner.  Jag har svårt att förstå varför det är så?

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 15 nov 2021 12:53

Om laddningen är fokuserad på en enda atom innebär det att jonen blir mer reaktiv. Det gäller inte bara karbokatjonen utan alla sorters joner. I en tertiär karbokatjon finns tre alkylgrupper som kan donera elektroner till det tertiära kolet via induktiv effektiv.

Katarina149 7150
Postad: 15 nov 2021 18:50

vad är induktiv effekt?

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 15 nov 2021 19:02

Wikipedia har en bra artikel.

Svara Avbryt
Close