3 svar
491 visningar
Lisse29 17 – Fd. Medlem
Postad: 2 feb 2018 21:01 Redigerad: 2 feb 2018 21:08

Stående våg

Hejsan!

Jag har en fråga till er angående stående vågor som jag haft lite strul med. Den lyder såhär: 

Strängen på ett musikinstrument har en grundton med frekvensen 200Hz. Men men.. denna strängen har en defekt som gör att frekvensen för dess fjärde överton är en promille för hög. Så den egentliga frågan lyder såhär, vilken svängning har den frekvens som uppstår när strängen klingar tillsammans med en annan sträng som har frekvensen 1000Hz? Vi fick uppgiften på ett övningshäfte från min fysiklärare.

Hithills har jag kommit såhär långt, jag vet att grundtonens våglängd kan fås fram med hjälp av L=Lambda/2 och sedan adderar jag en halv våglängd för varje överton tom.fjärde och får då L=5lambda/2. Jag vet att utbredningshastigheten för båda är densamma, ljudhastigheten i luft, ca 340m/s. Lambda, våglängden kan lösas ut, sättas in i v=flambda och eftersom v är lika hos båda, sätta ekvationerna lika med varandra. Vi vet frekvens för grundtonen och enkelt kan få fjärdeövertonen genom att bara lösa ut och jag får 1000 Hz. Men nu hade denna strängen en defekt som var en promille för hög och skulle klingra ihop med en annan som har 1000 Hz? Ehm en promille för hög defekt, en tusendel har väl inte så stor inverkan. Om de går ihop så blir det väl konstruktiv interfens och vi får en frekvens som blir dubbelt så stor, 2000Hz? Detta låter orimligt... Hjälp..

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 2 feb 2018 21:23 Redigerad: 2 feb 2018 23:17

Den femte övertonen fjärde övertonen /femte deltonen borde ha haft frekvensen 1000Hz, men eftersom strängen är defekt blir den femte övertonen 1 promille för hög, d v s den blir 1001 Hz. När denna ton klingar tillsammans med en ton med frekvensen 1000 Hz kommer man att höra en ton (med frekvensen 1000 Hz ungefär) som varierar i styrka med frekvensen 1 Hz. Detta kallas svävning.

Lisse29 17 – Fd. Medlem
Postad: 2 feb 2018 21:46

Okej, jag ska läsa på kring detta imorgon, wikipedia hemsidan är för mycket för mig att ta in en fredagskväll. Men tack för hänvisningen. Varför hänvisar du till den femte övertonen? Menar du den fjärde övertonen eller är det jag som förstår uppgiften helt fel, hur kom du till 5 övertonen?

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 2 feb 2018 23:16

Femte deltonen - tänkte väl mest så eftersom frekvensen blir 5*grundtonens frekvens.

Svara Avbryt
Close