2 svar
113 visningar
detrr 1967
Postad: 12 jan 2018

Stark syra titreras med stark bas och svag syra titreras med stark bas, pH?

Hej jag undrar varför pH = 7 när en stark syra titreras med en stark bas, medan pH>7 när en svag syra titreras med en stark bas? 

När den starka syran HCl titreras med den starka basen NaOH kommer lösningen vid ekvivalenspunkten att vara precis likadan som om man hade löst upp saltet NaCl i vatten. Varken natriumjoner eller kloridjoner har några syrabasegenskaper, så pH kommer att vara som i rent vatten, d v s pH = 7.

När den svaga syran HAc titreras med den starka basen NaOH kommer lösningen vid ekvivalenspunkten att vara precis likadan som om man hade löst upp saltet NaAc i vatten. Natriumjonerna har fortfarande inga syrabasegenskaper, men acetatjonen är en bas, alltså kommer en vattenlösning av natriumacetat att bli basisk.

detrr 1967
Postad: 12 jan 2018

då för att acetatjonerna reagerar med vattnet och det bildas hydroxidjoner som bidrar till att pH vid ekvivalenspunkten är högre än 7. 

Svara Avbryt
Close