2 svar
102 visningar
StudieRo 397
Postad: 2 jul 2022 18:39

Statistik

Diagrammet visar den procentuella andelen elever som fullföljde sina gymnasiestudier av de som påbörjade studierna år 2000. Gruppindelningen utgår från elevernas meritvärde från deras avgångsbetyg i årskurs 9.

 

a) Hur många procentenheter fler fullföljde sina gymnasiestudier i gruppen 241-320 poäng än i gruppen 0-80 poäng?

 

Facit säger 80 procentenheter men det är ju liksom längden på hela stolpen?

 

Jämfört med stapeln för 0-80 så är ju skillnaden 65 procentenheter? Eller?

Sten 1180 – Livehjälpare
Postad: 2 jul 2022 19:59

Det verkar som du jämför gruppen 0-80 med gruppen 161-240. I gruppen 161-240 fullföljde 80% gymnasiestudierna.

Men frågan gäller gruppen 241-320, som ska jämföras med gruppen 0-80.

StudieRo 397
Postad: 3 jul 2022 09:41

Ja du ser.

 

Jag "Skulle gått till specsavers.. " 

 

Tack för hjälpen! 

Svara Avbryt
Close