3 svar
141 visningar
Krasten 41
Postad: 14 dec 2019 11:10

Statistik - stickprov i par/tvåstickprov samt oberoende/beroende tolkning

Jag har två uppgifter som jag inte riktigt förstår. Uppgifterna lyder såhär:

Uppgift 1:
"Under somrarna 1957–1960 genomfördes ett antal försök i Arizonas bergstrakter för att se om molnsådd kunde öka mängden nederbörd i torra ökenområden. Molnsådd (“cloud seeding” på engelska) innebär att moln beströs från flygplan med kristaller bestående av kolsyresnö. Meteorologerna som ansvarade för försöket hade anledning att tro att kolsyran skulle öka kondensationen i molnen och att detta skulle framkalla regn. Försöket lades upp på så sätt att försöksperioden under varje sommar delades in i ett antal mindre tvådagarsperioder. Under varje sådan tvådagarsperiod valdes en av dagarna ut slumpmässigt, och på den dagen utfördes molnsådd. På den andra dagen utfördes ingen molnsådd, för att på så sätt få ett jämförelsematerial. De dagar då molnsådd genomfördes startades arbetet klockan 12 och molnen beströddes under två timmar. Nederbörden mättes sedan under eftermiddagen med hjälp av 29 stycken mätstationer."

Uppgift 2:
Ett annat försök med molnsådd under ungefär samma period genomfördes i delstaten Oregon på ett något annorlunda sätt. Varje morgon fick en meteorolog göra en bedömning om förutsättningarna för nederbörd var lämpliga senare under dagen. Om så var fallet fattades beslut med hjälp av slumptalsgenerator om att genomföra ett försök den aktuella dagen, där sannolikheten för försök var 2/3 och sannolikheten att avstå från försök var 1/3. Detta resulterade i 22 dagar då molnsådd genomfördes och 13 dagar då molnsådd inte genomfördes. Nederbörden mättes sedan i tre olika områden, där data från två av områdena finns med i datamaterialet. Den första typen av område var stora områden i vindriktningen från de moln som behandlades och den andra typen av område var mindre delområden som av olika skäl ansågs särskilt känsliga för molnsådd.

Det jag inte förstår är om stickproven är beroende/oberoende samt anledningen till varför man genomför experimentet på respektive sett. 

I uppgift 1 känns det som att stickproven är beroende då försöken görs så nära varandra i tiden samt så involverar man slumpen för att öka testets reliabilitet samt för att undvika systematiska fel. 

I uppgift 2 anser jag att de är oberoende då det kan gå flera dagar mellan testerna utförs. På samma sätt involveras slumpen men jag förstår inte riktigt varför man vill att sannolikheterna för de två utfallen ska vara olika, känns som att man kontrollerar experimentet på något sätt då det blir fler försök med molnsådd. 

Jag anser även att det handlar om tvåstickprov i uppgift 1 och stickprov i par i uppgift 2, stämmer det?

I uppgift 1 är data ej normalfördelat och i uppgift 2 är det normalfördelat om det är till någon hjälp.


Micimacko 2692
Postad: 14 dec 2019 15:51

Jag skulle säga att den första är stickprov i par. Eftersom du har ett par av dagar som hör ihop och behandlas olika. I uppg 2 håller jag med om att försöken är oberoende.

Krasten 41
Postad: 14 dec 2019 17:10
Micimacko skrev:

Jag skulle säga att den första är stickprov i par. Eftersom du har ett par av dagar som hör ihop och behandlas olika. I uppg 2 håller jag med om att försöken är oberoende.

Tack för svar :) det låter vettigt att det är stickprov i den första, det som är så konstigt är att då vi utför icke paremetriska tester så blir resultatet inge bra men det kanske är tänkt att det ska bli så

Sami 58
Postad: 16 dec 2019 14:59

är det wilcoxons test du utför? får väldigt konstiga svar där

Svara Avbryt
Close