10 svar
82 visningar
ElinBerg är nöjd med hjälpen
ElinBerg 59
Postad: 30 jan 2022 12:28

Statistikuppgift

Hej! Denna uppgift är en del av vårt förberedande quiz inför tentan och jag vet inte riktigt hur jag ska tänka. Studenterna är mellan 165 och 181 cm med uteliggare på typ 150 och 198. Men vad kan jag dra för slutsats om längden utifrån frågorna?

Yngve 35650 – Livehjälpare
Postad: 30 jan 2022 12:35

Vet du vad symbolerna i en s.k. boxplot innebär?

ElinBerg 59
Postad: 30 jan 2022 12:42

De slutsatser jag lyckats dra är det jag skriver ovan om uteliggarna och att strecket i mitten av lådan är medelvärdet eller medianen på längden

Smaragdalena Online 73481 – Lärare
Postad: 30 jan 2022 12:44

Du kan repetera lådagram (som box plot tyvärr verkar heta på svenska) här

ElinBerg 59
Postad: 30 jan 2022 12:47

Jag har kikat där men det jag har svårt för är att dra slutsatsen om procentsatserna. Det som förvirrar mig är att alla inte har längden inom lådan utan att det finns uteliggare. 

I länken du skickar står det "nedre kvartilen, som delar de lägre 50 % av värdena i två lika stora delar, och den övre kvartilen, som delar upp de högre 50 % av värdena i två lika stora delar. Detta innebär att 25 % av våra observationsvärden kommer att vara mindre än den nedre kvartilen och 75 % av observationsvärdena kommer att vara mindre än den övre kvartilen."

ElinBerg 59
Postad: 30 jan 2022 12:50

Stämmer det att det är svarsalternativ A) eller tänker jag fel?

Smaragdalena Online 73481 – Lärare
Postad: 30 jan 2022 12:57

Det finns inga utliggare på en här bilden (det är mätvärden som avviker mycket från övriga värden, kanske mätfel). 100 % ligger mellan 150 cm och 198 cm. Medianen är 172 cm (ser det ut som), d v s hälften är längre och hälften är kortare. Övre kvartilen är 181 cm, d v s 25 % är längre. Nedre kvartilen är 165 cm, d v s 25 % är kortare.

ElinBerg 59
Postad: 30 jan 2022 13:04

Aha, jag tänkte fel(att strecken var uteliggare). Så 25 % är inom själva lådan och mellan 165 och 181 cm?

Smaragdalena Online 73481 – Lärare
Postad: 30 jan 2022 13:33

Nej, 50 % inuti lådan, 25 % under medianen och 25 % över medianen.

Yngve 35650 – Livehjälpare
Postad: 30 jan 2022 13:49 Redigerad: 30 jan 2022 13:52

Strecket i mitten är medianen, inte medelvärdet.

Kortfattad beskrivning av hur observationerna fördelar sig:

Kommer du vidare då?

Smutsmunnen 968
Postad: 30 jan 2022 15:20

Egentligen behöver man ju inte ens titta på lådagrammet, står i uppgiften "första kvartilen är 165 cm och tredje kvartilen är 181 cm". Det räcker för att ta reda på hur många som är mellan 165 och 181 cm.

Svara Avbryt
Close