2 svar
43 visningar
Adel 4 är nöjd med hjälpen
Adel 4 25
Postad: 26 sep 12:25

stickprovundersökningar och motivering av alternatiV

Hej jag har lite problem med hur jag ska resonera och motivera mig

frågan lyder:

 I en stickprovsundersökning med 2000 deltagare svarade 46,2% av
deltagarna “Ja”. Felmarginalen på 95% nivå var 2,9 procentenheter.


Ange vilka två av nedanstående påståenden som är korrekta. Motivera varför.
a) Felmarginalen på 90% nivå är mindre än 2,9 procentenheter.

b) Om stickprovet består av 2200 deltagare skulle felmarginalen på 95%nivå vara större än 2,9 procentenheter.

c) Om stickprovet består av färre än 1800 deltagare skulle felmarginalen
på 95% nivå vara större än 2,9 procentenheter.

d) Felmarginalen på 99% nivå är mindre än 2,9 procentenheter.

 

vad är det de egentligen menar? tycker den är lite svårtolkad

Calle_K 1123
Postad: 26 sep 12:35

Ju högre nivå du använder för felmarginalen desto större felmarginal blir det. En felmarginal på 50% nivå behöver inte vara särskilt stor eftersom att det bara behöver vara 50% sannolikhet att datan är inom felmarginalen. En felmarginal på 100% nivå måste vara betydligt större eftersom att all möjlig data måste vara inom den.

Ju fler datapunkter (i detta fall deltagare) du använder desto mindre blir felmarginalen. Skulle vi avgöra Sveriges medelålder genom att fråga 100 slumpmässigt utvalda personer på stan skulle felmarginalen troligtvis bli ganska stor. Hade vi istället frågat halva Sveriges befolkning hade felmarginalen minskat markant.

Adel 4 25
Postad: 27 sep 08:49

Jag tänkte på A och C men jag förstår inte riktigt  varför kan du förklara på lite lättare sätt att förstå. 

tack i förhand

Svara Avbryt
Close