6 svar
113 visningar
Mattezebran är nöjd med hjälpen
Mattezebran 15
Postad: 17 jul 11:35

stickprovundersökningar och motivering av alternativ

Hej jag har lite problem med hur jag ska resonera och motivera mig

frågan lyder:

 I en stickprovsundersökning med 2000 deltagare svarade 46,2% av
deltagarna “Ja”. Felmarginalen på 95% nivå var 2,9 procentenheter.


Ange vilka två av nedanstående påståenden som är korrekta. Motivera varför.
a) Felmarginalen på 90% nivå är mindre än 2,9 procentenheter.

b) Om stickprovet består av 2200 deltagare skulle felmarginalen på 95%nivå vara större än 2,9 procentenheter.

c) Om stickprovet består av färre än 1800 deltagare skulle felmarginalen
på 95% nivå vara större än 2,9 procentenheter.

d) Felmarginalen på 99% nivå är mindre än 2,9 procentenheter.

 

vad är det de egentligen menar? tycker den är lite svårtolkad. 

Mattezebran 15
Postad: 19 jul 08:30

Någon??

jag tror att svaret är A och C. Men jag kan inte motivera varför. Har frågat lite vänner och släktingar men den är väldigt krånglig att förklara så kan nån snälla hjälpa mig?

Hondel 1191
Postad: 19 jul 19:58 Redigerad: 19 jul 19:59

Jag jag vet inte om frågan är jättebra ställd, men jag tolkar det som att du ska svara på två frågor: ska man sänka eller höja konfidensgraden för att felmarginalen ska sänkas (dvs, är A eller D rätt), och ska man fråga fler eller färre personer för att öka felmarginalen (dvs, är B eller C rätt).

jag håller med om C är rätt: intuitivt kan man tänka sig att felmarginalen är ett mått på hur osäkra vi är i vår skattning av hur många som tycker ”ja”. Och ju fler vi frågar, desto mer säkra lär vi bli (om vi fortsätter fråga tills vi frågat alla så har vi ju ingen felmarginal alls). Så om vi frågat förre personer kommer felmarginalen (troligtvis) vara större.

Kan du nu försöka en motivering på A och D?

Mattezebran 15
Postad: 19 jul 20:44

Angående D:

Om du kräver stt det ska vara med 99% säkerhet (dvs att undersökningen ska visa samma siffror 99 av 100 ggr om du skulle göra om den) så måste du öka felmarginalen för att det ska bli inom säkerhetsintervallet 99 av 100 ggr

 

A är jag nästan säker på vet dock inte hur jag ska formulera mig.Men jag tror att har man lägre felmarginal är man inte lika ”noga” med att det är exakt rätt. Minskar man felmarginalen minskar procentenheten likaså

Hondel 1191
Postad: 20 jul 00:39 Redigerad: 20 jul 00:40

A och D är motsatser, så en av dem är rätt.

Jag tycker du är rätt ute. Om vi ökar från 95 till 99 % betyder det att det verkliga värdet på andelen ”ja” oftare ska ligga inom felmarginalen, så vi måste göra felmarginalen större för att lyckas med det. Om vi istället går till 90 % kan vi minska felmarginalen. Så A är sant, D är falskt

Mattezebran 15
Postad: 20 jul 08:01

Så hur formulerar man A på bästa sätt?

Hondel 1191
Postad: 20 jul 09:18

På samma sätt som du motiverar D, men eftersom procentsatsen är lägre istället för högre blir felmarginalen mindre istället för större

Svara Avbryt
Close