11 svar
81 visningar
nivkas 114
Postad: 5 jan 2021

stökiometri

Till 25,0 cm3 bariumnitratlösning med koncentrationen 0,100 mol/dm3
sätts natriumsulfatlösning.

a) Hur stor volym natriumsulfatlösning med koncentrationen 0,115 mol/dm3 måste man minst tillsätta för att alla bariumjoner ska kunna fällas ut som bariumsulfat?


b) Beräkna massan av det bildade bariumsulfatet.

mag1 Online 1260
Postad: 5 jan 2021

Du behöver ställa en fråga, så vi vet vad du behöver hjälp med.

Börja med att visa hur långt du kommit och sedan beskriva vad du har problem med, eller var du fastnat.

nivkas 114
Postad: 5 jan 2021

Jag vet inte alls hur jag ska lösa den

mag1 Online 1260
Postad: 5 jan 2021

Börja med a) som nämner att bariumsulfat kommer fällas ut.

1) Substansmängden bariumjoner som skall fällas ut får du i uppgiften i form av bariumnitratets koncentration och volym. Ta även reda på hur många bariumjoner varje bariumnitrat innehåller. Använd detta för att räkna ut substansmängden barium i provet.

2) Ta reda på laddningen på bariumjonen och sulfatjonen. För att bilda ett salt skall laddningarna vara noll. Är förhållandet ett till ett är: substansmängden sulfatjoner = substansmängden barium. Skiljer sig laddningarna åt får du räkna med bråk.

3) räkna ut volymen natriumsulfatlösning som innehåller lika många mol sulfatjoner, du har koncentrationen  i uppgiften och substansmängden i 2. Klart!

 

För b)

Använd substansmängden från 3 och multiplicera med molmassan för bariumsulfat.

nivkas 114
Postad: 6 jan 2021

Så här långt har jag kommit på 1) 

Volym: 0,025dm³

Koncentration: 0,1mol/dm³

 Bariumnitrat massa: 0,025*0,1=0,0025 mol

Substansmängd: 0,0025/261,3 = 9,56* 10⁻⁶

 

Är det rätt hittills?

nivkas 114
Postad: 6 jan 2021
nivkas skrev:

Så här långt har jag kommit på 1) 

Volym: 0,025dm³

Koncentration: 0,1mol/dm³

 Bariumnitrat massa: 0,025*0,1=0,0025 mol

Substansmängd: 0,0025/261,3 = 9,56* 10⁻⁶

 

Är det rätt hittills?

Jag vet att bariumnitrat innehåller en bariumjon och två nitratjoner. 

nivkas 114
Postad: 6 jan 2021

Nej insåg att jag gjort fel. 

substansmängden för bariumnitrat: 

0,025dm³ * 0,1 = 0,0025mol/dm³ 

nivkas skrev:

Nej insåg att jag gjort fel. 

substansmängden för bariumnitrat: 

0,025dm³ * 0,1 = 0,0025mol/dm³ 

Du gör samma fel som i din andra tråd: du slarvar med enheterna. Substansmängder mäts inte i enheten mol/dm3 utan i ...

nivkas 114
Postad: 6 jan 2021
Smaragdalena skrev:
nivkas skrev:

Nej insåg att jag gjort fel. 

substansmängden för bariumnitrat: 

0,025dm³ * 0,1 = 0,0025mol/dm³ 

Du gör samma fel som i din andra tråd: du slarvar med enheterna. Substansmängder mäts inte i enheten mol/dm3 utan i ...

mol

Och om du multiplicerar enheten för koncentration, mol/dm3, med enheten för volym, dm3, så får du enheten för substansmängd, mol. 

Nu vet du substansmängden bariumjoner är 0,0025 mol.

Hur ser reaktionsformeln ut när bariumjoner reagerar med sulfatjoner? Ta inte med åskådarjonerna, de gör det bara rörigt i onödan.

nivkas 114
Postad: 10 jan 2021
Smaragdalena skrev:

Och om du multiplicerar enheten för koncentration, mol/dm3, med enheten för volym, dm3, så får du enheten för substansmängd, mol. 

Nu vet du substansmängden bariumjoner är 0,0025 mol.

Hur ser reaktionsformeln ut när bariumjoner reagerar med sulfatjoner? Ta inte med åskådarjonerna, de gör det bara rörigt i onödan.

BaSO4 

Joel H 33
Postad: 14 jan 2021
mag1 skrev:

Börja med a) som nämner att bariumsulfat kommer fällas ut.

1) Substansmängden bariumjoner som skall fällas ut får du i uppgiften i form av bariumnitratets koncentration och volym. Ta även reda på hur många bariumjoner varje bariumnitrat innehåller. Använd detta för att räkna ut substansmängden barium i provet.

2) Ta reda på laddningen på bariumjonen och sulfatjonen. För att bilda ett salt skall laddningarna vara noll. Är förhållandet ett till ett är: substansmängden sulfatjoner = substansmängden barium. Skiljer sig laddningarna åt får du räkna med bråk.

3) räkna ut volymen natriumsulfatlösning som innehåller lika många mol sulfatjoner, du har koncentrationen  i uppgiften och substansmängden i 2. Klart!

 

För b)

Använd substansmängden från 3 och multiplicera med molmassan för bariumsulfat.

Hej! 

Jag är bara nyfiken på om du har lyckats lösa uppgiften. Jag har till slut lyckats lösa den tack vare superbra förklaringar av mag1 och Smaragdalena! Du kanske har svårt för den här uppgiften av samma anledning som mig. Det som krånglade till det för mig var att reaktanterna i den här uppgiften var den ena av två joner i ett vattenlöst salt/jonförening. När det förhåller sig på det sättet behövs ytterligare en uträkning innan man använder formeln n = cV.

            Det lilla extra man behöver göra innan är att ta reda på hur reaktantens substansmängd förhåller sig till substansmängden för det salt som den ingår i, precis som du behövde göra när du så snyggt fick fram substansmängden för bariumnitratet:) Det du antagligen gjorde var att först beräkna hur många bariumjoner som ingår i varje enhet bariumnitrat, och för en gångs skull fanns det något enkelt med den här uppgiften: Ba(NO3)2 innnebär 1 bariumjon per enhet Ba(NO3)2, så du kunde multiplicera den angivna [Ba(NO3)2] med V som då blev 0,100 mol/dm3 * 0,025 dm3

      Jag hoppas att det här tillägget kan hjälpa dig om du fortfarande inte har lyckats lösa uppgiften:)

    

          

Svara Avbryt
Close