6 svar
18 visningar
zainab999 139
Postad: 12 jan 2021

Stökiometri

Hej!

Jag förstår inte hur man tar reda på antal formelenheter och antal atomer för olika ämenen t.ex Cu, S eller vatten. 

Hur gör man? Vad ska man tänka på? 

Det beror på vad man vet i varje enskilt fall. Det går inte att svara på en så generellt ställd fråga.

zainab999 139
Postad: 12 jan 2021

T.ex koppar om 

massan är 36,47g
molmassan 63,5
substansmängden 36,47g / 63,5= 0,574  mol

Det stämmer, förutom att du har slarvat med enheterna. Du har använt formeln n = m/M. Om du sätter in "63,5 g/mol" i stället för bara 63,5 kommer du att få fram den korrekta enheten, mol.

zainab999 139
Postad: 12 jan 2021

Men jag förstår inte hur tar jag reda på formelenheterna vad är ens skillanden mellan formelenheten och formelmassan? Hur tar jag reda på antalet atomer?? Jag förstår ingenting allt känns för krånglit ;(((((((((((

Om det handlar om ämnen som består av molekyler, så är det just "molekyler" som är den minsta enheten. Men man kan inte kalla den minsta enheten i ett salt för en molekyl, för en molekyl är alltid oladdad, och salter är ju uppbyggda av positiva och negativa laddade partiklar, som kallas joner. För att bota denna brist hittade man på det ganska fula ordet formelenhet, som kan användas både om t ex en sockermolekyl eller en vattenmolekyl och om den minsta enheten hos ett salt, som t ex en natriumjon plus en kloridjon i NaCl, eller två aluminiumjoner och tre sulfatjoner i Al2(SO4)3.

Molmassa är ju massan av 1 mol av ett visst ämne, t ex har vatten molmassan 18 g/mol eftersom 1 mol vatten har massan 18 gram. Formelmassan för vatten är 18 u, eftersom en vattenmolekyl har massan 18 u.

En enda atom eller molekyl är ju så liten att det är opraktiskt att räkna med det. För att göra det enkelt för sig har kemisterna hittat på att klumpa ihop precis så många molekyler att massan av denna mängd, mätt i gram, är samma siffra som formelmassan mätt i enheten u. Detta antal kallas för Avogadros tal, och är ungefär 6,022.1023 stycken. 

Var detta svar på dina frågor?

zainab999 139
Postad: 12 jan 2021

Ja, tack så mycket!

Svara Avbryt
Close