4 svar
43 visningar
Albin.k 3
Postad: 14 apr 21:52

Stökiometri, syror och baser.

Frågorna lyder:

a) För att framställa ammoniumnitrat kan du använda en bas och en syra. Ange vilka genom att skriva en balanserad formel.

b) Förklara hur du praktiskt går tillväga för att bereda en 100 ml lösning av ammoniumnitrat med koncentrationen 4,0 mol/dm 3. OBS! Både beräkningar och utförande ska vara med i ditt svar.
Skriv på punktform så att vem som helst kan upprepa ditt försök i ett labb.

c) Idag är det förbjudet att ha högre halter än 16% (massprocent) kväve i innehållet i kylpåsen. Använd värdena från uppgift b. Är din kylpåse laglig att använda? Motivera med hjälp av beräkningar.

 

Så här långt har jag kommit med a):

a) Ammoniumnitrat, NH4NO3 är produkten av en kemisk reaktion mellan en bas och en syra. Denna sortens reaktion producerar alltid ett salt, och vatten. Vi vet alltså att

x + y = NH4+(aq) + NO3-(aq) + H2O

Jonen NO3-(aq) får mig att tro att syran är salpetersyra, HNO3.

 

Det jag inte förstår är hur jag ska ta reda på vilken bas som ingår, eller syran för den delen, HNO3 är bara en gissning.

 

b) För att få fram hur mycket ammoniumnitrat som behövs för lösningen beräknar jag först substansmängden av ammoniumnitrat i lösningen. Med koncentrationen 4,0 mol/dm3, och volymen 100 ml = 0,1 l = 0,1 dm3 får jag substansmängden n = c * V = 4,0 * 0,1 = 0,4 mol.
Nu beräknar jag massan hos 0,4 mol ammoniumnitrat. kväve(14 * 2) + väte(1 * 4) + syre(16 * 3) = 80 g/mol. 80 * 0,4 = 32 g
För att tillverka en lösning av ammoniumnitrat på 100 ml med koncentrationen 4,0 mol/dm3 skulle jag alltså ta 100 ml avjoniserat vatten, och blanda i 32 gram fast ammoniumnitrat.

c) För att ta reda på masshalten av kväve behöver jag dels veta hur mycket kvävet i blandningen väger, och även hur mycket hela blandningen väger.
Då densiteten hos vatten är 1000 kg/m3, och alltså 1 kg/dm3 väger de 100 ml vatten 100g
Kvävet väger (14*2)/0,4 = 11,2 g, och hela blandningen väger 32 g ammoniumnitrat + 100 g vatten = 132 g.
Masshalten blir 11,2/132 = 0,085 eller 8,5%. Detta är under gränsen på 16%, och påsen är laglig.

Jag är relativt säker på b) och c), men har jag fel någonstans får ni gärna berätta. Det jag behöver hjälp med är alltså a)

Jag vet också att vatten inte väger exakt 1000 kg/m3, men med tanke på de relativt låga värdesiffrorna överallt annars antog jag att det inte skulle vara något problem.

 

Tack på förhand!

Mvh

Albin

Pikkart 811
Postad: 14 apr 22:13

Du har gjort ett rätt antagande att Den består av NH4+ och NO3-. Har detta skett via en syra-bas-reaktion så innebär det att väte har förflyttats. Vad händer om du flyttar vätet till nitratjonen?

Albin.k 3
Postad: 15 apr 14:44

Eftersom saltets joner blir NH4+ och NO3-, och väte förflyttats från syra till bas, betyder det att basen är "NH4+ - H  ->  NH3" och syran är "NO3- + H  ->  HNO3"?

Alltså basen är ammoniak och syran är salpetersyra?

Pikkart 811
Postad: 15 apr 16:23

Det låter ju rimligt, eller hur?

Albin.k 3
Postad: 15 apr 17:48

Verkligen, tack för hjälpen! :)

Svara Avbryt
Close