12 svar
43 visningar
Kvickrot är nöjd med hjälpen!
Kvickrot 7
Postad: 23 maj 2019

Stökiometriuppgift

Jag är väldigt fast på den här uppgiften och tar gärna emot hjälp!

 

Koncentrerad ammoniak har densiteten 0,91 g/cm3 och koncentrationen 13 mol/dm3. Beräkna volymen gasformig ammoniak med temperaturen 298 K och trycket 98 kPa som skall lösas i 0,100 kg vatten för att lösningen skall få den angivna koncentrationen.

 

Tack

Välkommen till Pluggakuten! Hur har du försökt? Har du använt dig av allmänna gaslagen?

Kvickrot 7
Postad: 23 maj 2019

Osäker på vad som ska vara volymen V i   p*V=R*n*T

Ville börja med att lösa ut n och se vad som händer sen, men är vilse redan nu...

Börja med att beräkna hur många gram ammoniak och hur många gram vatten det finns i en liter konc ammoniak.

Kvickrot 7
Postad: 23 maj 2019

En liter koncentrerad ammoniak väger 910 gram då 1 g/cm3 = 1000 g/dm3

Men hur ska jag göra för att för att få reda på hur förhållandet mellan gasformig ammoniak och vatten är, det måste jag väl göra för att se hur måna g av båda ämnena som används?

Du behöver beräkna det som jag skrev i mitt förra inlägg för att kunna ta fram hur många mol ammoniak som kan lösas i 100 ml vatten.

Kvickrot 7
Postad: 23 maj 2019

Hur gör jag det? Ska jag pussla ihop några formler eller finns det ett lättare sätt att ta fram massorna som behövs

Det står i uppgiften att konc ammoniak har koncentrationen 13 mol/dm3. Vilken massa har 13 mol ammoniak?

Hur många gram vatten finns det (vi vet ju arr ammoniak + varren väger 910 g)?

Kvickrot 7
Postad: 24 maj 2019

Om vi utgår från att vi har 13 mol ammoniak så är   m = M * n = 17 * 13 = 221 g ammoniak

Massan vatten blir 910 - 221 = 689 g

Vad gör jag nu? Räknar ut ett massförhållande?

Nu vet du att 689 g vatten kan lösa upp 221 g ammoniak. Hur många gram ammoniak kan man lösa upp i 100 g vatten?

Hur många mol ammoniak är det? Vilken volym har denna mängd ammoniak vid temperaturen 298 K och trycket 98 kPa?

Kvickrot 7
Postad: 24 maj 2019

Förhållandet ammoniak per vatten blir 221/689 = 0,32

Ammoniak per 100g vatten   0,32 * 100 = 32 = m

n = m / M = 32g / 17g/mol = 1,89 mol

V = (R*n*T)/p = (8,31*1,89*298)/98000 m3 = 0,048m3

Så svaren ska alltså bli ~50 dm3 gasformig ammoniak?

Verkar rimligt. Jag har för mig att jag har hört att man kan lösa ett helt badkar med ammoniak-gas i en liter vatten, och det är i alla fall samma tiopotens (och det är helt möjligt att det var volymen efter som skulle vara en liter, och då stämmer det ännu bättre).

Kvickrot 7
Postad: 24 maj 2019

Tack så jättemycket för hjälpen, Smaragd! 

Svara Avbryt
Close