4 svar
45 visningar
Quacker 454
Postad: 29 jun 2019

Stomata

Håller på med en labbrapport för reglering av stomata, där man mha epidermisavdrag i olika lösningar, olika inkubationer, från växter som stått i ljus eller mörker i 24h innan laborationen - osv - ska se effekter på stomatas öppningsgrad av olika faktorer.

 

En planta stod i ljus 24h innan laboration

En planta stod i mörker 24 innan laboration

Epidermisavdrag från de båda lades först i 4-morpholineethanesulfonic syra (MES) stomata 10mM + 100 mM KCl innan de fördes över till de olika lösningarna och inkuberades i ljus eller mörker.

"De olika lösningarna" var 10 mM MES + 10 mM KCl, 10 mM MES + 70 mM MES, och 10 mM MES + 70 mM KCl + 100 M ABA

Alla lösningar hade pH 6.1 mha NaOH

 

Mina frågor (för nu kan jag inte heller få ngn hjälp av labbassistenter eller andra inom skolan):

Varför lade man avdragen i 100 mM KCl + 10 mM MES innan man förde över dem till de andra lösningarna? Jag tycker spontant det känns konstigt - för 100 mM KCl är en hög koncentration. Vad jag har hittat på nätet så är 70 mM KCl en koncentration som bör ge en fullgod öppningsgrad. Så varför vill man "över"öppna stomata innan man utsätter dem för de olika miljöerna och lösningarna?

Jag har faktiskt inte komma på varför man inte bara går från mörker/ljus-planta till de olika lösningarna och olika inkubationerna.

 

Vad gör egentligen MES? Varför använder man inte enbart KCl / KCl + ABA?

 

Och varför har man både KCl och ABA?

 

Hintar om hur jag ska tänka / vart jag ska leta (söka på) är jag mycket tacksam för.

Din uppgift handlar tydligen om att studera klyvöppningar - så heter de på svenska.

MES är en buffert, d v s den hjälper till att hålla pH-värdet på rätt nivå - en lösning med bara KCl skulle bli väldigt mycket mer basisk vid tillsats av en enda liten droppe NaOH.

Vad är ABA i det här fallet? Är det Abscisic acid?

Quacker 454
Postad: 29 jun 2019

Tack!

 

Varför får inte lösningen bli basisk?

Och varför tillsätter man ens NaOH? Jag hade aldrig tänkt att MES behövdes för att NaOH inte ska ge för basisk lösning. Jag menar, det är KCl och ABA man studerar effekten av. Varför skippar man inte bara NaOH och därmed också MES då och bara har KCl och ABA? ("vs" om Natriumjoner eller OH- joner hade varit något man studerat, då hade jag förstått bättre om MES behövdes för att pH inte skulle sticka iväg, även om jag inte förstår varför pH måste vara på viss nivå?)

 

Ja, ABA är det.

Det står i din uppgift att pH skall vara 6,1 och att man justerar detta m h a NaOH, så lösningen måste ha varit surare än så tidigare. Om man vill att pH skall ha ett exakt värde, så är detta väldigt mycket lättare att åstadkomma om lösningen är buffrad - det är just det som är antledningen till att man tillsätter en buffert. Varför pH skall vara just 6,1 vet jag inte - det sknske står någon annanstans i din labhandledning?

Quacker 454
Postad: 1 jul 2019

Hm, tror jag förstår poängen med MES då - Tack!!

pH:ts poäng var inget vi skulle kommentera - egentligen inte MES's heller utan jag var nyfiken helt enkel,

 

Men de andra frågorna har jag inte hittat svar på än (de i första "posten")

Svara Avbryt
Close