0 svar
16 visningar
Hjälppp 16
Postad: 22 feb 2021

stormaktstiden var en positiv eller negativ tid för de svenskar som levde under 1600-talet

Stormaktstiden i Sverige har påverkat vårt samhälle i stor skala. Utan det starka och enade riket som byggdes upp hade vi eventuellt inte varit så stora, man kan tom spekulera i om vi skulle varit en egen nation. Arbetarklassens svenskar som levde under 1600-talet hade en väldigt tuff period, dock får man inte bortse från att bönderna över lag alltid hade det jobbigt. Skillnaden var att många män skickades ifrån Sveriges byar för att strida mot fiendenationer. De män och pojkar som sändes i väg återvände med få undantag aldrig. Att bli utskickad i krig som vanlig soldat innebar oftast döden. När männen lämnade byarna så fick kvinnorna och män som av olika anledningar inte kunde gå ut i krig driva samhället vidare, vilket i många fall var svårt. Förutom att folk skickades ut i krig skulle kriget också finansieras. Ett sätt att finansiera statsmaktens utgifter var att införa en reform som gjorde att kyrkans ägodelar och även en del av kyrkoskatten skulle tillfalla riket. Religionen var dåtidens förklaring till varför allting skapades och det nästan alla trodde blint på. Reformen infördes innan upplysningstiden i Europa och det blev därför stora protester ute i byarna.  Trots flera övervägande nackdelar finns det även fördelar för arbetarklassen, de hade slagits sig fria från Kalmarunionen vilket för de flesta var en befrielse. För adeln var stormaktstiden bra då de vid erövringar erfordrades mark och rikedomar. Det låg även i adelns intresse att bygga upp ett starkt svenskt rike. Värst var det för folket nära gränserna mellan Sverige och Danmark som fick lida mycket när arméerna marscherade fram och härjade i deras samhällen. Istället för att bli försvarade av en nation och anfallna av den andra hamnade de mitt i korselden. Min slutsats är att man inte kan avgöra om stormaktstiden var en positiv eller negativ epok i Sveriges historia. Många personer dog samtidigt som landet utvecklades och flera idéer som trädde fram. Att tillhöra de fattigare samhällsskikten eller leva nära rikets gränser var ingenting positivt. Fast man får också ha med i beräkningarna att utan alla dessa krig osv för att bli en stormakt hade Sverige antagligen inte existerat som nation. Stormaktstiden enade också folket mot gemensamma fiender vilket gjorde att folk enades istället för att starta inbördeskrig.

 

Jag satsar på ett A eller B några tips på vad jag kan förbättra och vad jag kan lägga till och ta bort. tacksam för hjälp.

Svara Avbryt
Close