3 svar
88 visningar
Ellalisa är nöjd med hjälpen!
Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019 Redigerad: 2 dec 2019

ström

När en en elkabel dras över havsvatten tex. för att få ström till en kan det göras på 2 sätt. Antingen dra en kabel som innehåller 2 ledningar så att det alltid finns plus och minus i ledningen eller så dras en kabel som bara innehåller kopparledning och vattnet utgör den andra ledningen, för havsvatten leder ström. Förklara de 2 olika sätten och hur de leder ström?

 

Metod 1) i kopparledningen finns det elektroner som leder stömmen. När en elektron hoppar in/leder ström kommer en elektron att hoppa ut.  Det är de delokaliserade elektronerna som tillsammans bildar ett elektronmoln omgivna av metalljoner. Det är elektonerans möjlighet att kolidera med varandra som gör att de kan leda ström.  DEt är nämlingen så att metallers tillgängliga orbitaler är så pass stora att de omger hela strukturen och därmed kan alla metalljoner bli omgivna av lika många valenselektonerna (rörliga elektriska partiklar/elektroner) och då kommer elektronerna att röra på sig och därmed leda ström

Metod 2) I havsvatten kan det finnas fria joner som simmar runt i vattnet. Dessa joner kan leda ström. Det krävs rörliga elektriska partiklar för att leda ström. När jonföreningar löser sig i vatten (i detta fall salt NaCl) kommer natriumjonerna att simma fria i vattnet och kloridjonerna kommer även att simma fritt. Dessa fria joner kommer kunna leda ström. 

Vart skriver jag fel? vad kan jag ändra på/utveckla?

 

Jag är osäker på hur man ska tänka

Affe Jkpg 6612
Postad: 2 dec 2019

Metod 1) Jag skulle ha föredragit att beskriva något om en "sluten krets" och elektrisk ledare.

 

Metod 2) Ordet simmar förekommer flera gånger, vilket kan uppfattas komiskt.

Det finns fler joner än joner från NaCl i vatten. Skriv gärna något om de stora ytor med metallnät som läggs ut i vattnet vid respektive strand.

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 3 dec 2019 Redigerad: 3 dec 2019
Affe Jkpg skrev:

Metod 1) Jag skulle ha föredragit att beskriva något om en "sluten krets" och elektrisk ledare.

 

Metod 2) Ordet simmar förekommer flera gånger, vilket kan uppfattas komiskt.

Det finns fler joner än joner från NaCl i vatten. Skriv gärna något om de stora ytor med metallnät som läggs ut i vattnet vid respektive strand.

Kan man förklara på följande sätt 

 I havet finns det många olika joner förrutom natrium och klorid  jonerna förstås. De negativt/positivt laddade fria jonerna kommer kunna transportera elektrisk ström med hjälp av kopparledningen. Kopparledningen består av en mängd olika metaller som även kan leda ström. Detta beror på de delokaliserade elektronerna som finns i metallen, när en elektrisk ström nuddar metallbiten (i detta fall är det lösta elektriskt laddade joner som nuddar metallbiten) kommer en elektron av metallbiten att “hoppa ut” / leda ström, alltså för varje gång metallen får en elektrisk ström kommer det avges en elektron eller fler samtidigt som metallen får en ny elektron som hoppar in. Utan de elektriskt laddade jonerna i vattnet hade kopparledningen inte kunnat leda ström.  De positiva och negativa jonerna som jag ritade visar hur de fria jonerna förflyttar sig runt runt i havet. 

Affe Jkpg 6612
Postad: 3 dec 2019

Metod 1) Inspireras av t.ex.:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sluten_krets

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_ledare

Medtod 2)

I havsvatten finns fria joner och i metaller fria elektronerna, som båda är elektriska är laddningar. En elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar. Så både havsvatten och en elektrisk ledare kan leda ström.

Svara Avbryt
Close