9 svar
34 visningar
nyfikenpåattveta är nöjd med hjälpen!
nyfikenpåattveta 274
Postad: 15 apr 2019 Redigerad: 15 apr 2019

Strömriktning från ledare i mgnetfält

Hej om någon kan hjälpa mig med nedanstående vore jag tacksam!

 

Uppgift

Fråga

Jag behöver ju veta riktningen på Fm för att kunna lösa uppgiften och behöver därför veta strömriktningen vilket jag inte förstår hur jag hur jag gör?

joculator 1562 – Moderator
Postad: 15 apr 2019

Flytta gärna tråden till rätt underkategori (grundskola/fysik 1/fysik 2 ...)
- moderator

nyfikenpåattveta 274
Postad: 15 apr 2019

Ordnat!

joculator 1562 – Moderator
Postad: 15 apr 2019

Riktningen på Fm kan du bara tänka ut.
Du drar stågen åt höger i bilden. Rita in det i din figur.
Vilka krafter finns det som bromsar? (om det inte fanns några bromsande krafter skulle stången inte ha konstant hastighet).

nyfikenpåattveta 274
Postad: 15 apr 2019

Jag resonerade följande när jag försökte bestämma riktning på Fm:

en elektron i ledaren rör sig med ledaren till höger vilket ger en fiktiv strömriktning åt vänster. Tummen i den fiktiva strömmens riktning, fingrarna i B-fältets riktning och handflatan eller långfingret skulle då vara i Fm: riktning dvs neråt i ledaren. Elektronen skulle alltså röra sig neråt i ledaren vilket ger en minuspol i den nedre änden av ledaren och pluspol i den övre änden. Det betyder att strömmen i kretsen går från pluspolen till minuspolen utanför ledaren.

Facit å andra sidan ger Fm i motsatt riktning till rörelsen......

joculator 1562 – Moderator
Postad: 15 apr 2019

Som jag skrev. Vilka krafter finns som bromsar rörelsen ...

Vi kan gå lite grundligare:
"Lenz lag innebär att en inducerad spänning i en sluten krets ger upphov till en inducerad ström med sådan riktning att orsaken till induktionen motverkas."

Du kommer alltså få en strömriktning som ger upphov till en kraft som motverkar induktionen. Induktionen kommer från att du drar staven tåt höger. Alltså kommer kraften som strömmen ger vara åt ...

nyfikenpåattveta 274
Postad: 15 apr 2019

Allt blev klart nu. Tack för ditt tålamod :D

nyfikenpåattveta 274
Postad: 15 apr 2019

Förresten. Nu förstår jag hur man löser uppgiften med kraftresonemang. Men kan jag också lösa den med genom att resonera om Fm som verkar på elektroner, dvs riktning ned?

nyfikenpåattveta 274
Postad: 15 apr 2019

Tack för ditt svar. 

Kommentera gärna också på hur följande resonemang verkar rimligt eller ej:

Man får se Fm i två olika fall. 

1) Om uppgiften enbart är att bestämma Fm på en elektron som rör sig åt höger i ett magnetfält, så blir Fm ned. 

2) Om uppgiften istället handlar om Fm på en ledare (som i den uppgiften vi pratar om), så är det Fm på ledaren som är av intresse. Det innebär att i denna uppgift så använder man resonemang om hur elektroner rör sig i ett magnetfält för att därefter avgöra hur strömmen går utanför ledaren, dvs från plus till minus och använder därefter högerhandsregeln för bestämning av Fm på ledaren.

joculator 1562 – Moderator
Postad: 16 apr 2019

1. Men har du då tänkt på att ledaren inte bara består av elektroner?

Svara Avbryt
Close