1 svar
5 visningar
Zachis är nöjd med hjälpen!
Zachis 19
Postad: 4 dagar sedan

Strukturformler och plats av laddning

"Skriv strukturformler och ange laddningens plats i molekylen eller jonen. Förklara även vilken geometrisk form de har. 

Ozon, koldioxid, svaveldioxid, vätekarbonatjon och acetatjon"

 

Hur vet man vilken form en molekyl har? I facit står det att ozon har en vinkel på 120 grader. Hur kan man veta exakt vilken vinkel den har? Eller är det något man måste lära sig? 

När det gäller laddningen så är det väl så att på den sidan där det är fler elektroner så blir det negativt. Så tillexempel ozon som ser lite ut som en triangel blir mer positiv vid syreatomen i mitten och mer negativ vid de två "ändarna". Eftersom att det är fler elektroner där.  Men då kommer vi ju tillbaka till problemet om hur man vet vad för geometrisk form en molekyl har?

Teraeagle 9991 – Moderator
Postad: 4 dagar sedan

Du måste rita lewisstrukturen för ämnet och sedan använda något som kallas för VSEPR-teorin. Den säger att elektrontäta områden (bindningar och fria elektronpar) försöker komma så långt bort från varandra som möjligt. Mittensyret i ozon omges av tre elektrontäta områden som försöker komma så långt ifrån varandra som möjligt. Då lägger de sig i ett plan med 360/3=120 grader mellan varje elektrontätt område. Det är orsaken till att syreatomerna, eller egentligen bindningarna till syreatomerna, hamnar 120 grader från varandra.

https://sv.wikipedia.org/wiki/VSEPR-teorin 

Svara Avbryt
Close