4 svar
34 visningar
Jimi är nöjd med hjälpen
Jimi 65
Postad: 23 jan 2021

Styrkan av dipol-dipol bindningar

Hej! Jag undrar hur man kan avgör vilken dipol-dipol bindning som är starkast när man jämför ämnen som har dipol-dipol bindningar, finns det olika trender som man bör lära sig? Till exempel påverkar molmassan bindnings styrkan os. Tack i för hand

Arminhashmati Online 233
Postad: 24 jan 2021

Styrkan på dipol-dipol bindningar avgör hur stor skillnad i elektronegativitet det är mellan atomerna, ju större skillnad desto starkare dipol. Väteklorid, HCl har mellan kloridjonen och vätejonen en elektronegativitetsskillnad på 3,0 - 2,1 = 0,9 (väldigt svag dipol) medans vätefluorid, HF har mellan vätejonen och fluoridjonen en elektronegativitetsskillnad på 4,0-2,1 = 1,9 (väldigt stark dipol). HF har alltså mycket starkare dipol-dipolbindningar än HCl.

Jimi 65
Postad: 24 jan 2021

Men varför har vatten högre kokpunkt än etanol om båda har vätebindningar?

Arminhashmati Online 233
Postad: 24 jan 2021 Redigerad: 24 jan 2021

Det beror på att etanolets lilla kolvätekejda som OH-gruppen är bunden till, "väger ner" styrkan av OH-gruppens vätebindningar, kolvätekedjor är opolära och kan bara använda sig av vdW-krafter.  Vatten däremot består enbart av väte och syre. Den uppfyller också kraven för vätebindningar men eftersom den inte har någon kolvätekedja bunden till molekylen, finns det inget som "väger ner" styrkan hos vattenmolekylens vätebindningar. Vattenmolekylens intermolekylära bindningar är därför starkare och medför dess högre kokpunkt jämfört med etanol.

Jimi 65
Postad: 24 jan 2021

Ok nu fatta jag tack:)

Svara Avbryt
Close